2013. május 7., kedd

Péter látomása és fogsága (76. lecke)

76. lecke
 Péter látomása és fogsága
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. (ApCsel 9:34-35).
·        Elolvasni a Bibliából: Apostolok Cselekedetei 9- 12. fejezet
 
·        Péter látomás a és találkozása Kornéliusszal
Péter és társai elmentek Joppé forgalmas kikötővárosába, ahol betegeket gyógyítottak és tanítottak. Napról napra nőtt a hívők száma. Miközben Péter Joppéban volt, Isten egy látomást mutatott neki. Péter látta, ahogy egy lepedő ereszkedik le az égből, és tele van tisztátalan állatokkal, rovarokkal és madarakkal. Amikor Isten azt mondta neki, hogy egyen belőle, Péter nemet mondott. Ő mindig megtartotta a zsidó étkezési törvényeket. - Ne hívd tisztátalannak azt, ami Isten megtisztított - mondta a hang. Míg Péter a látomáson tűnődött, Isten megszólította: - Három ember keres Cézáreából. Menj el velük, mert én küldtem őket. Éppen akkor ért oda a három ember. - Kornéliusznak, a római századosnak a szolgái vagyunk - mondták. - Ő egy istenfélő ember, és látomást látott. - Az emberek ez után elmondták, hogy a látomásban egy angyal azt mondta Kornéliusznak, hogy küldessen el Péterért. Másnap Péter elindult Cézáreába. Kornéliusz házánál nagy tömeg várt rá. Péter azonnal rájött, mit jelentett az ő látomása: Isten teremtette a világot, és mindet, ami benn van, így a Jézusról szóló üzenet mindenkinek szól, nemcsak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is. Ahogy Péter Jézusról beszélt nekik, a Szentlélek leszállt mindenkire a házban, ami Isten áldásának a jele volt. Péter elámult. Most már nyilvánvaló volt, hogy Jézus üzenete tényleg mindenkinek szól.
·        Péter fogsága és szabadulása
 
Jeruzsálemben a hívőket újra üldözni kezdték. Jakab kivégzése után a keresztyének csak titokban találkozhattak egymás házában, hogy Jézusról tanuljanak és imádkozzak. A kegyetlen király, Agrippa volt itt az úr. Letartóztatta Pétert. Gondosan őrizzétek! - mondta meg embereinek, miközben nyilvános kivégzést tervezett. Péternek a börtönben minden éjjel a hideg kövön kellett aludnia két katonához láncolva, és két másik katona őrizte az ajtót. Közben a Jeruzsálemei keresztyének imádkoztak Péterért, szeretett vezetőjükért. - Kérünk, Urunk, szabadítsd őt meg! A kivégzés előtt este Péter éppen a cellájában aludt, amikor hirtelen fény támadt, és egy angyal jelent meg. - Kelj fel gyorsan! - mondta az angyal. - Vedd fel a szandálodat és a köntösödet! Péter láncai lehullottak, ő pedig követte az angyalt, aki kivezette a börtönből a városba vezető kapuhoz, amely kinyílt előtte. Péter csak ekkor jött rá, hogy szabad. Éjszaka volt ő pedig Jeruzsálem kellős közepén találta magát. Gondolkodás nélkül Mária házához indult. Megállt a külső ajtó előtt, és bekopogott. Rodé, s a szolgáló azonnal felismerte a hangját, és befutott a házba, de őt nem engedte be. A pislogó mécsesek lángjánál Jézus követői Péter kiszabadulásáért imádkoztak. Amikor Rodé elmondta nekik, hogy Péter áll az ajtóban, nem akarták elhinni. Így hát kimentek, hogy megnézzék. És tényleg Péter volt az! Ő gyorsan elmondta nekik, mi történt, majd titkos helyre távozott. Másnap reggel ugyancsak bajban voltak Heródes börtönének őrei. Péter kiszabadult.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________Forrás: "Képregényes Biblia" (Kálvin Kiadó, 2013).
 
·        Igaz vagy hamis
1.      Péter látomásában nagyon finom és ízletes ételeket látott. ___
2.      Látomásban Isten azt mondta Péternek, hogy semmiből nem ehet. ___
3.      Isten azt mondta Péternek, hogy menjen el Kornéliusz házához.  ___
4.      Kornéliusznak Isten angyala azt mondta, hogy hívassa magához Pétert. ___
5.      Kornéliusz nem akarta Pétert beengedni a házába. ___
6.      Péter Jézusról beszélt azoknak, az embereknek, akik Kornéliusz házában összegyűltek. ___
7.      Agrippa király letartóztatta és börtönbe záratta Pétert. ___
8.      A jeruzsálemi keresztyének imádkoztak Péter kiszabadulásáért. ___
9.      Péter éjszaka elfűrészelte a rácsot és megszökött a börtönből. ___
10.  Péter a kiszabadulása után Mária házához ment, ahol keresztyének gyülekeztek össze. ___ 
 
·        Egészítsd ki!
1.      Péter és társai elmentek .............  kikötővárosába, ahol betegeket gyógyítottak és tanítottak.
2.      Péter látta, ahogy egy lepedő ereszkedik le az égből, és tele van tisztátalan ..............., ..............
3.      Míg Péter a látomáson tűnődött, Isten megszólította: - Három ember keres ........................ .
4.      ......................, a római századosnak a szolgái vagyunk - mondták.
5.      Péter éppen a cellájában aludt, amikor hirtelen fény támadt, és egy ............... jelent meg.
6.      Megállt a külső ajtó előtt, és bekopogott. ................, s a szolgáló azonnal felismerte a hangját
 
 
·        Kakukktojás
1.      Joppé, Cézárea, Jeruzsálem, Betlehem
2.      Péter, János, Agrippa, Kornéliusz
3.      pap, százados, katona, szolgálólány,
4.      háló, lánc, lepedő, rács
 
·        Húzd alá a helyes választ!
1.   Miközben Péter Joppéban volt, Isten egy - angyalt - látomást - könyvet - mutatott neki.
2.   Ne hívd - tisztátalannak - ehetetlennek - rossznak - azt, ami Isten megtisztított - mondta a hang.
3.   Jézus követői - Jakab - Agrippa - Péter - kiszabadulásáért imádkoztak.
4.   Péter láncai lehullottak, ő pedig követte az - árulót - apostolt - angyalt -, aki kivezette a börtönből. 
 
·        Szóháló:

1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
T
O
M
L
Á
T
O
M
Á
S
É
L
Á
K
O
K
C
L
B
C
É
Z
Á
J
O
P
P
É
E
Ö
J
O
P
T
L
R
Ö
É
Z
P
R
O
D
É
O
Á
N
R
T
Á
E
T
R
O
D
K
N
É
S
E
R
D
Ö
A
N
G
A
C
L
É
R
E
Ő
N
Y
A
L
T
K
I
G
E
A
N
G
Y
A
L
O
A
U
A
G
R
I
P
P
A
P
N
T
S
Z
Á
Z
A
D
O
S
O
A
S
Z
E
N
T
L
É
L
E
K
T
O
N
A
T
O
M
Á
S
É
S
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése