2012. december 10., hétfő

Ötezer ember megvendégelése (53. lecke)

53. lecke
Ötezer ember megvendégelése

·        Megtanulni az aranymondást:
„Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (Jn 6:35).
·        Elolvasni a Bibliából: Mk 6:30-44-

·        Mk 6:30-44. – Ötezer ember megvendégelése
Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. 31Ő pedig így szólt hozzájuk: "Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé." Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. 32Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. 33De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. 34Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.  35De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: "Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. 36Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak." 37Ő azonban így válaszolt nekik: "Ti adjatok nekik enni!" Mire ők ezt mondták neki: "Talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?" 38Jézus azonban megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!" Amikor megnézték, így szóltak: "Öt kenyerünk van, meg két halunk." 39Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. 40Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. 41Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak. 42Miután mind ettek, és jól is laktak, 43összeszedték a kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral; és azt is, ami a halakból maradt. 44Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak férfiak.

·        Ki mondta kinek?
1.      Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.
________ - ________
2.      Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár.  ________ - ________
3.      Ti adjatok nekik enni! ________ - ________
4.      Talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?
________ - ________
5.      Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! ________ - ________
6.      Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit.  ________ - ________

·        Egészítsd ki!
1.      Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még ………… sem volt idejük.
2.      Elhajóztak tehát egy ……………… helyre magukban. 
3.      Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a ……………… nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.  
4.      Talán mi menjünk el, és vegyünk ……………. dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?" 
5.      Amikor megnézték, így szóltak: "…….. kenyerünk van, meg ……. halunk." 
6.      Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat ……………. tele kosárral; és azt is, ami a halakból maradt. 

·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézus a tanítványaival egy lakatlan helyre ment pihenni. _____
2.      Az emberek Jézus után mentek és megkeresték őt. _____
3.      Jézus mindenkit hazaküldött, hogy ne zavarják őt. _____
4.      A tanítványok szóltak Jézusnak, hogy az emberek éhesek. _____
5.      Jézus elküldte a tanítványait a faluba, hogy vegyenek kenyeret. _____
6.      Jézus több mint ötezer embernek adott enni. _____

·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………

E
T
I
J
U
H
O
K
A
K
O
L
R
A
T
A
N
A
V
Á
R
O
S
O
E
A
B
O
V
E
B
N
O
S
O
L
R
V
F
K
H
V
I
O
M
Á
K
I
S
L
A
K
A
T
L
A
N
R
A
Ö
S
Í
L
E
L
A
H
Ö
A
M
S
S
Z
Y
Ú
N
E
P
A
T
B
E
Á
S
U
Ú
D
É
N
Á
R
E
I
G
G
Z
N
I
L
R
Ű
S
A
Z
M
Á
N
E
O
R
C
S
Á
Z
R
E
A
L
Z
S
P
I
T
Z
S
T
I
R
Z
D
S
Z
A
C
Z
D
Z
O
F
É
R
F
I
E
C
S
E
V
I
R
Ű
S
Z
O
N
D

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése