2012. november 26., hétfő

Betesda és Nain (52. lecke)

52. lecke
Betesda és Nain

·        Megtanulni az aranymondást:
„Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.” (Jn 5:21).
·        Elolvasni a Bibliából: Jn 5:1-16. / Lukács 7:11-17.

·        Jn 5:1-16. – Jézus beteget gyógyít szombatnapon a Betesda tavánál
1Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. 2Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van.  3A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben (és várták a víz megmozdulását. 4Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett). 5Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. 6Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: "Akarsz-e meggyógyulni?" 7A beteg így válaszolt neki: "Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem."8Jézus azt mondta neki: "Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!" 9És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. 10A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: "Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat." 11Ő így válaszolt nekik: "Aki meggyógyított, az mondta nekem: Vedd az ágyadat, és járj!" 12Megkérdezték tőle: "Ki az az ember, aki azt mondta neked: Vedd fel és járj!?"  13De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. 14Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: "Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled." 15Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. 16A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt.
·        Luk 7:11-17. – Jézus feltámasztja a naini ifjút
11Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. 12Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. 13Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!" 14Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!" 15Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.  16Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét." 17Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken.

·        Ki mondta kinek?
1.      "Ifjú, neked mondom, kelj fel!" _________ - ________
2.      "Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét." 
3.      "Ne sírj!" _________ - ________
4.      "Akarsz-e meggyógyulni?" _________ - ________
5.      "Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem." _________ - ________
6.      "Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat." _________ - ________
7.      "Aki meggyógyított, az mondta nekem: Vedd az ágyadat, és járj!" _________ - ________
8.      "Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled."
 _________ - ________
·        Egészítsd ki!
1.      "Kelj fel, vedd az ……………… és járj!" 
2.      Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül …………….. neveznek.
3.      Mert az …. …………… időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet.
4.      Volt ott egy ember, aki …………………. éve szenvedett betegségében. 
5.      És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig ……………. volt.
6.      Ezek után találkozott vele Jézus a ………………., és ezt mondta neki: "Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz.

·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézus segített egy 38 éve beteg embernek, hogy megfürödjön a Betesda vízében. ___
2.      Jézus vasárnap gyógyította meg a beteg embert. ___
3.      A meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az a kisegített rajta. ___
4.      A meggyógyított ember senkinek nem árulta el, hogy ki gyógyította meg. ___
5.      Jézus Nainban egy beteg ifjút szállító emberekkel találkozott össze. ___
6.      Jézus feltámasztott a halálból naini özvegy fiát. ___

·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………

S
E
G
É
S
Z
S
É
G
E
S
Á
G
Y
E
S
M
E
D
E
N
C
E
Á
Z
G
Y
I
S
Z
O
K
A
K
Ű
T
I
T
L
Y
K
O
Z
O
S
Z
L
O
P
C
S
A
R
N
O
K
I
T
Á
T
I
P
T
S
Z
N
Y
A
K
Ő
Z
I
N
I
Z
O
E
A
O
G
V
I
O
L
B
E
T
E
G
R
M
B
M
Y
A
N
L
I
E
T
A
T
Ö
S
P
E
B
A
K
A
E
V
T
A
T
A
Z
Ó
L
K
A
L
Y
J
L
A
E
V
E
C
V
I
O
A
T
Y
N
Ú
A
C
S
E
C
S
E
F
M
T
A
N
I
N
L
S
D
V
S
A
G
J
O
Ű
N
E
S
K
I
O
A
A
Z
V
Y
Ú
L
V
A
F
I
B
T
V

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése