2012. november 19., hétfő

Példázat a magvetőről (51. lecke)

51. lecke
Példázat a magvetőről

·        Megtanulni az aranymondást:
„Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.” (Mt 13:23).
·        Elolvasni a Bibliából: Mt 4:1-23.

·        Mt 4:1-23 – A magvető
1Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. 2Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt. 3Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal:
"Íme, kiment a magvető vetni, 4és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. 5Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; 6de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 7Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. 8A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. 9Akinek van füle, hallja!" 
10A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: "Miért beszélsz nekik példázatokban?" 11Ő így válaszolt: "Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. 12Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. 13Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek." 14"Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek!  15Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket." 16"A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. 17Bizony, mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották."
18"Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát! 19Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. 20Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, 21de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. 22Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést.  23Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit." 
·        Ki mondta kinek?
1.      "Miért beszélsz nekik példázatokban?" ___________ - ________
2.      Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. _________ - _________
3.      "A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. ________ - _________

·        Egészítsd ki!
1.      És vetés közben néhány mag az …………. esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták.
2.      Mások …………….. helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben;de amikor a nap felkelt, megperzselődtek.
3.      Mások ……………. közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket.
4.      A többi pedig … ……… esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.

·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézus azért beszélt példázatokban, hogy senki ne értse, meg amit mond. ____
2.      A tanítványoknak Jézus külön megmagyarázat a példázat értelmét. _____
3.      Az útfélre esett mag azokat jelképezi, akik nem értik az Isten igéjét, mert a gonosz azonnal kiragadja a szívükből.____
4.      A sziklás talaj azokat jelképezi, akik egyáltalán nem örülnek az Isten szavának. ____
5.      A tövises talaj azokat jelképezi, akik mindig kötekednek a másik emberrel. ____
6.      A jó föld azokat jelképezi, halják és megtartják az Isten szavát. ____

·        Kakukktojás
1.      mag, kő, tövis, tolvaj, madarak
2.      jó föld, sovány talaj, sziklás talaj, útfél, tövies föld
3.      gonosz, termés, nyomorúság, üldözés, mustármag

·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………

A
H
A
T
I
T
A
S
I
S
E
J
P
A
G
O
N
O
S
Z
C
S
L
M
É
N
Y
O
M
O
R
Ú
S
Á
G
A
L
A
Ö
K
A
M
F
T
Á
T
Ü
D
D
O
K
A
G
É
Ö
F
B
A
L
A
Á
L
É
L
V
Á
L
É
Í
V
D
R
Z
S
R
O
E
R
D
L
T
O
Ö
A
A
T
A
M
T
Y
I
A
Á
K
Z
K
T
Y
A
O
Ő
N
A
N
S
L
É
L
M
E
G
F
O
J
T
Ö
V
I
S
Z
A
K
G
A
Z
D
A
G
S
Á
G
O
G
Ő
A
M
S
O
V
Í
Z
M
Y
N
M
A
T
O
P
É
I
V
Ő
L
A
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése