2013. január 9., szerda

A jó pásztor. Jézus megáldja a gyermekeket

55. lecke 
A jó pásztor. Jézus megáldja a gyermekeket

·        Megtanulni az aranymondást:
„Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. (Zsoltár 23:1.).
·        Elolvasni a Bibliából: János 10:1-16. / Márk 10:13-16.
 
·        Jn 10:1-16. – A jó pásztor
 1"Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló;  2de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. 3Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti.  4Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. 5Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik." 6Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. 7Jézus tehát így szólt hozzájuk: "Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja.  8Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk.  9Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. 10A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." 11"Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.  12Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket.  13A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. 14Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, 15ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért.  16Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.

·        Mk 10:13-16. – Jézus megáldja a gyermekeket.
13Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. 14Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. 15Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba." 16Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket. 
 

·        Ki mondta kinek?
1.      Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. ___________ - ___________
2.      Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. ___________ - ___________

·        Egészítsd ki!
3.      Én vagyok az ………. : ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. 
4.      Én vagyok a jó ………….. . A jó pásztor életét adja a juhokért.  
5.      Én vagyok a jó pásztor, én …………… az enyéimet, és az enyéim ………… engem. 
6.      Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az ………. valók.
7.      Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az ………. …………….. .
8.      Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy ……………., semmiképpen sem megy be abba.

·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézus magát a jó pásztorhoz hasonította. ___
2.      Jézus szerint a jó pásztor az, aki életét adja a juhokért. ____
3.      A béres, aki nem pásztor, amikor látja, a farkast jönni elfut. ___
4.      A tanítványok nagyon örültek, hogy Jézushoz sok gyereket hoznak. ___
5.      Jézus azt parancsolta a tanítványoknak, hogy ne engedjék a gyerekeket hozzá jönni. ___
6.      Jézus az mondta a gyerekekről, hogy „az ilyeneké a mennyek országa”. ____

·        Kakukktojás
1.      pásztor, ajtóőr, béres, farkas, juhok, róka
2.      akol, nyáj, ajtó, pásztorkutya, tolvaj, legelő

·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………

E
I
A
J
T
Ó
Ő
R
A
B
I
M
T
S
P
Á
S
Z
T
O
R
G
Ű
A
O
T
A
N
Í
T
V
Á
N
Y
O
K
M
E
G
É
R
I
N
T
L
E
T
A
N
N
M
E
G
Á
L
D
E
R
O
V
Y
O
F
B
Y
C
S
A
G
E
L
I
Á
R
A
É
C
S
A
B
E
K
V
M
J
S
R
R
Á
Ű
Ú
A
L
E
A
O
A
Z
K
E
L
E
É
C
Ő
K
J
P
K
Á
A
S
Z
A
V
S
Z
A
A
O
O
G
S
Z
S
R
I
Z
S
Í
L
L
L
A
J
T
Ó
J
U
H
O
K
F
A

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése