2013. január 28., hétfő

Az irgalmas samaritánus (58. lecke)

58. lecke  
Az irgalmas samaritánus

·        Megtanulni az aranymondást:
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” (Lk 10:27).
·        Elolvasni a Bibliából: Lukács 10:15-37

·        Lk 10:25-37. – Az irgalmas samaritánus
25Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" 26Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?" 27Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat."  28Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz."  29Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: "De ki a felebarátom?" 30Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. 31Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. 32Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. 33Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; 34odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. 35Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked.  36Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" 37Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj." 

·   Ki mondta kinek?
1.      Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? ________- ________
2.      Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? ________- ________
3.      Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. ________- ________
4.      Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz. ________- ________
5.      De ki a felebarátom? ________- ________
6.      E három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? ________- ________

·        Egészítsd ki!
1.      Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az …….. ……… ?" 
2.      Helyesen feleltél: tedd ezt, és ……. fogsz.
3.      Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, ……….. . 
4.      Hasonlóképpen egy …………. is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. 
5.      Egy úton lévő ………….. pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta.
6.      Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is …………….. cselekedj." 

·        Igaz vagy hamis
1.      Jézustól egy törvénytudó megkérdezte, hogy hol lakik az Isten.
2.      Jézus megkérdezte az írástudótól, hogy mi van megírva a törvényben.
3.      Az írástudó azt felelte, hogy a legfontosabb szeretni Istent és az embertársainkat.
4.      A samaritánis mivel idegen volt nem segített a bajba jutott emberen.
5.      A rablók által félholtra vert emberen egy pap segített.
6.      Az írástudó szerint az a felebarát, aki segít a másik embernek.

·        Kakukktojás
1.      pap, lévita, vámszedő, samaritánus, rabló
2.      Fogadó, Betlehem, Jeruzsálem, Jerikó
3.      kenyér, bor, olaj, dénár, seb,
4.      fogadós, törvénytudó, felebarát, katona

·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………

I
S
B
O
R
O
D
O
R
I
O
F
R
A
B
L
Ó
L
É
V
I
T
A
E
A
M
O
A
N
A
N
A
J
A
F
L
P
A
P
J
U
N
Á
N
E
J
O
E
A
R
A
O
L
A
R
Ő
R
E
G
B
R
I
R
G
A
L
A
S
U
R
A
A
I
T
Ö
R
V
É
N
Y
Z
I
D
R
V
Á
M
S
Z
E
D
Ő
S
K
Ó
Á
Á
N
V
Á
L
O
B
I
Á
Ó
T
T
S
U
D
É
N
Á
R
O
L
P
Ó
Á
Z
S
O
N
D
É
N
O
E
Ő
S
C
I
Z
B
E
K
Ö
T
Ö
Z
S
B
O


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése