2014. április 8., kedd

Az utolsó vacsora (Húsvét 2.)

Húsvéti készülődés (2.)
Az utolsó vacsora
 
·        Megtanulni az aranymondást:
„Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.” (1Kor 11:26).
·        Elolvasni a Bibliából: Lukács 22:7-34.
 
·        Luk 22:7-23. – Az utolsó vacsora
Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: "Menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük." Ők pedig ezt kérdezték tőle: "Mi a kívánságod, hol készítsük el?" Ő így válaszolt: "Amikor beértek a városba, szembejön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz; kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a ház gazdájának: a Mester ezt üzeni neked: hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő mutat nektek majd egy nagy berendezett emeleti termet: ott készítsétek el." Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: "Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában." Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: "Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa." És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: "Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: "E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az Emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt." Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni.
 
·        Luk 22:31-34. – Jézus inti Pétert
Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait." Ő erre így válaszolt: "Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!" Jézus azonban ezt felelte: "Mondom neked Péter: nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem."
·        Ki mondta kinek?
1.)   "Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni." ___________ - ___________
2.)   "Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!"
___________ - ___________
3.)   "Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."
___________ - ___________
4.)   "Menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük."
___________ - ___________
 
·        Egészítsd ki!
5.)   Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az .................................. együtt.
6.)   "E pohár az új ............................... az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.
7.)   Simon, Simon, íme, a .................... kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát.
8.)   "Mondom neked Péter: nem szólal meg a .................... ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem."
 
·        Karikázd be a helyes választ!


1.      Hol volt az utolsó vacsora helyszíne?
a.) Jeruzsálem b.) Betlehem  c.) Betánia
2.      Ki tagadta meg háromszor Jézust?
a.) Júdás b.) János c.) Péter d.) Jakab
3.      Ki volt az áruló?
a.) Júda b.) Péter c.) Barabás d.) Júdás
4.      Mi volt Jézus kezében?
a.) kő  b.) kenyér c.) víz d.) gyümölcs


 
·        Igaz vagy hamis?
1.)   Jézus egyedül fogyasztotta el a húsvéti vacsorát. ___
2.)   Jézus előre megmondta Péternek, hogy meg fogja őt tagadni. ___
3.)   Jézus az utolsó vacsorán kenyeret és bort vett a kezébe. ___
4.)   Jézus előre megmondta, hogy egy tanítványa el fogja őt árulni. ___
 
·        Szóháló:


1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
Á
L
Á
L
Á
E
L
Á
R
U
L
U
L
P
É
P
É
T
E
R
E
R
E
V
Á
B
P
A
S
Z
T
A
L
A
S
A
Z
Ú
M
P
O
H
A
T
Á
R
P
C
U
Z
E
O
J
Á
G
J
Á
N
O
S
R
A
G
S
Á
N
A
N
O
S
H
O
B
Ö
R
T
Ö
N
D
J
Á
O
Á
R
Ö
T
O
O
E
K
E
N
Y
É
R
A
R
Ö
S
L
H
Ú
S
V
É
T
A
R
S
Á
T
Á
N
S
Z
Ö
V
S
Z
Ö
Ö
N
Á
S
Z
Ö
V
E
T
S
É
G
H
A
L
Á
L
Á
M
Á
M
É
T
É


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése