2014. április 8., kedd

Jézus megmossa tanítványai lábát (Húsvét 3.)

Húsvéti készülődés (3.)
Jézus megmossa tanítványai lábát
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.” (Jn 13:14).
·        Elolvasni a Bibliából: János 13:1-30.
·        Jn 13:1-20. – Jézus megmossa tanítványai lábát
És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: "Uram, te mosod meg az én lábamat?" Jézus így válaszolt neki: "Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted." Péter így szólt hozzá: "Az én lábamat nem mosod meg soha." Jézus így válaszolt neki: "Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám." Simon Péter erre ezt mondta neki: "Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!" Jézus így szólt hozzá: "Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind." Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: "Nem vagytok mindnyájan tiszták." Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: "Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek. Nem mindnyájatokról szólok: én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az Írásnak: Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meglesz, higgyétek, hogy én vagyok.
·        Jn 13:21-30. – Jézus árulója
Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal: "Bizony, bizony, mondom néktek, közületek egy elárul engem." Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél? Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle: "Uram, ki az?" Jézus így felelt: "Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom." Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának; és akkor a falat után belement a Sátán. Jézus pedig így szólt hozzá: "Amit tenni szándékozol, tedd meg hamar!" Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus: "Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre", vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt.
 
·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézus letérdelt és megcsókolta a tanítványai lábát. ___
2.      Jézus virágvasárnap volt utoljára együtt a tanítványaival. ___
3.      Péter nem akarta megengedni, hogy Jézus az ő lábát is megmossa. ___
4.      Jézus nem tudta, hogy a tanítványok közül ki az áruló. ___
5.      Júdásnál volt az erszény, ő vigyázott a tanítványok közös pénzére. ___
 
·        Ki mondta kinek?
1.      "Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted." __________ - __________
2.      "Az én lábamat nem mosod meg soha." __________ - __________
3.      "Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom." __________ - __________
4.      Amit tenni szándékozol, tedd meg hamar!" __________ - __________
 
·        Egészítsd ki!
1.      És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta ................................................... Simon fiának, hogy árulja el őt…
2.      Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok ............................................... mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve.
3.      Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az .................. és a ......................................, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.
4.      Miután tehát elfogadta a ..................................., azonnal kiment. Már éjszaka volt.
 
·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.      Az én – fejemet – lábamat –kezemet – nem mosod meg soha."
2.      "Az, akinek én – töröm le – készítem el – mártom be a falatot, és odaadom."
3.      "Amit tenni szándékozol, tedd meg – hamar – később – most!"
4.      Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a – fejét – lábát –kezét – mossák meg, különben teljesen tiszta.
5.      Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel - a kard - lámpás - az erszény Júdásnál volt.
6.      Bemártotta tehát a – falatot – kendőt – poharat –, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának.
 
·        Kakukktojás:
1.)   Péter, Jónás, János, Júdás
2.)   kenyér, bor, bárány, nyúl
3.)   tál, víz, ostor, kendő
4.)   elárul, megmos, kinevet, kimegy
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése