2014. szeptember 17., szerda

Átkelés a vörös tengeren (16. lecke)


16. lecke
Átkelés a vörös tengeren
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Énekelek az ÚRnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom. Az ÚR vitéz harcos, az ÚR: ez a neve. A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette, válogatott harcosai a Vörös-tengerbe fúltak. Mélység borította be őket, kőként merültek az örvénybe. Jobbod, URam, erőtől dicső, jobbod, URam, ellenséget zúz szét.” 2Móz 15:1-6)
·        Elolvasni a Bibliából: 2Móz 14.
 
·        1Móz 14:15-31. – Izrael átvonul a tengeren
 
15Akkor ezt mondta Mózesnek az ÚR: Miért kiáltasz énhozzám? Szólj Izráel fiaihoz, hogy induljanak útnak. 16Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izráel fiai a tenger közepén. 17Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsijain és lovasain. 18Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az ÚR, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsijain és lovasain. 19Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izráel tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük levő felhőoszlop is, és mögéjük állt. 20Odament Egyiptom tábora és Izráel tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt, ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. 21Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az ÚR pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz kettévált.
 
22Izráel fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról-balról falként állt. 23Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bement utánuk a tenger közepébe a fáraó összes lova, harci kocsija és lovasa is. 24A hajnali őrségváltás idején rátekintett az ÚR a tűz- és felhőoszlopból az egyiptomiak táborára, és megzavarta az egyiptomiak táborát. 25Akadályozta a harci kocsik kerekeit, és nehezen vonszolták azokat. Ekkor azt mondták az egyiptomiak: Meneküljünk Izráel elől, mert az ÚR harcol értük Egyiptom ellen! 26Az ÚR pedig ezt mondta Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tenger felé, és a víz visszatér az egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasokra. 27Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, és a tenger visszatért reggelre a medrébe egyenest a menekülő egyiptomiakra. Így hajtotta bele az ÚR az egyiptomiakat a tenger közepébe. 28Visszatért a víz, és elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, amely utánuk ment a tengerbe. Egy sem maradt meg közülük. 29Izráel fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén, és a víz falként állt jobbról és balról. 30Így szabadította meg az ÚR azon a napon Izráelt Egyiptom hatalmából. És látta Izráel az egyiptomiakat holtan a tenger partján. 31Amikor látta Izráel, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az ÚR Egyiptommal, félni kezdte a nép az URat. Hitt az ÚRnak és szolgájának, Mózesnek.
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Isten felfő és tűzoszloppal vezette a zsidókat. __
2.      Izrael fia egy nagy bárkát építettek, amivel átkeltek a tengeren. __
3.      A fáraó hajókkal indult Mózes és népe üldözésére __
4.      Mózes Isten parancsára kettéválasztotta a tengert. __
5.      Izrael fiai százaz lábbal keltek át a tengeren. ___
6.      A fáraó serege utána ment a zsidóknak. ___
7.      A visszatérő tenger elborította az egyiptomiakat.
8.      Isten elfelejtkezet a zsidó népről és hagyta őket elpusztulni. __
9.      Mózes volt Isten népének vezetője. __
10. Isten visszaküldte a zsidókat Egyiptomba. __


·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Mivel tett Mózes csodákat?
a.) egy bottal b.) egy karddal c.) egy könyvvel
2.      Kik támadták meg a zsidókat?
a.) rablók b.) a fáraó serege c.) vadállatok
3.      Mi történt az üldözőkkel?
a.) megfulladtak b.) visszafordultak c.) eltévedtek
4.      Ki vezette a zsidókat?
a.) Gedeon b.) Mózes c.) Ábrahám d.) Dávid


·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.) "Te pedig emeld föl a - kezedet - kardodat - botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté."
2.) "Én pedig - meglágyítom - összetöröm - megkeményítem - az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk."
3.) "Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bement utánuk a - tenger - a mocsár - a tó - közepébe."
4.) "Visszatért a - víz - homok - füst -, és elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét."
 
·        Szóháló:

1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
 
V
A
L
I
L
O
T
E
N
G
E
R
Í
T
O
N
O
M
Ű
L
M
T
L
É
Z
H
A
R
C
O
Z
B
Ó
Á
O
J
T
E
N
G
E
R
O
O
Z
B
V
S
B
F
K
É
Z
O
S
R
E
O
A
Z
O
Á
T
I
T
M
Z
Í
S
R
S
A
T
R
I
T
I
O
L
T
Y
A
O
K
H
A
R
C
I
K
O
C
S
I
K
A
A
Ó
Z
S
U
I
P
O
Z
A
T
L
K
I
N
Y
Ú
J
T
S
É
T
A
A
V
I
S
S
Z
A
S
Z
L
R
A
G
É
J
S
Z
A
K
A
I
L
Y
A
Y


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése