2014. szeptember 23., kedd

A Sínai hegynél. A Tízparancsolat (17. lecke)

17. lecke
A Sínai hegynél. A Tízparancsolat
·        Megtanulni az aranymondást:
Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld.  6Papok királysága és szent nép lesztek.” 2Móz 19:5-6)
·        Elolvasni a Bibliából: 2Móz 19-20.
·        1Móz 19. – Izrael a Sínai hegynél
1A harmadik hónapban, azután hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai-pusztába. 2Refidímből útnak indulva megérkeztek a Sínai-pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izráel a heggyel szemben. 3Mózes fölment Istenhez, az ÚR pedig így kiáltott hozzá a hegyről: Így szólj Jákób házához, és ezt hirdesd Izráel fiainak: 4Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. 5Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld.  6Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izráel fiainak.  7Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az ÚR parancsolt neki. 8Az egész nép egy akarattal felelte: Megtesszük mindazt, amit az ÚR mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az ÚRnak. 9Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek: Íme, elmegyek hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és neked is higgyenek mindenkor.
·        20. fejezet - A Tízparancsolat
1Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: 2Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.  3Ne legyen más istened rajtam kívül! 4Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak.  5Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem.  6De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. 7Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!  8Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!  9Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat!  10De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. 11Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját.  12Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!  13Ne ölj!  14Ne paráználkodj!  15Ne lopj!  16Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!  17Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Isten egy aranytáblán adta oda Mózesnek a parancsolatokat. __
2.      Mózesnek egy menyből jött angyal mondta el a parancsolatokat. __
3.      Isten megtiltotta a népnek, hogy szobrokat készítsenek, és azokat imádják. __
4.      Isten azt parancsolta a népnek, hogy minden nap dolgozzanak. __
5.      A Tízparancsolatot tíz kőtáblára írták le. ___


·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Hány kőtáblát kapott Mózes?
a.) egy b.) kettő c.) öt d.) tíz
2.      Hány parancsolat volt?
a.) öt b.) tíz c.) tizenkettő d.) húsz
3.      Ki adta Mózesnek a parancsolatokat?
a.) egy angyal b.) egy próféta c.) Isten d.) Kérub
4.      Hol kapta Mózes a parancsolatokat?
a.) Sínai hegy b.) Súr pusztája c.) Vörös tenger·        Húzd alá a mondatba illő szót!

1.) A harmadik hónapban, azután hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a - Sámson hegyéhez - Júdai-pusztába - Sínai-pusztába. 
2.) Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak - Babilon -Egyiptom - Filiszteusok - földjéről, a szolgaság házából.  
3.) Öt - hat - hét - napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat!  10De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja.
4.)Tiszteld apádat és anyádat, hogy - hosszú - rövid - örök - ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!  


 
·        Szóháló:


1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
 
A
T
S
Z
O
B
O
R
Á
A
K
É
T
K
Í
V
Á
N
S
Á
G
N
É
P
A
M
N
T
Í
Z
Á
G
Á
Y
P
É
S
U
A
P
A
H
E
T
E
A
M
K
Z
N
I
H
E
T
E
D
I
K
Á
É
O
K
H
S
Z
A
M
Á
R
I
S
P
B
A
E
G
Y
I
P
T
O
M
I
É
Ő
N
G
K
Í
V
Á
N
S
Á
G
S
T
A
Y
F
E
L
E
S
É
G
Y
Z
I
P
M
Ó
Z
E
S
Ö
K
Ö
R
Ű
N
Y
U
G
A
L
O
M
N
A
P
M
A
R
E
T
O
P
Ő
L
O
M
A
V

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése