2012. szeptember 13., csütörtök

Zakariás és Erzsébet

43. lecke - Zakariás és Erzsébet

·        Megtanulni az aranymondást:
„Mert az Istennek semmi sem lehetetlen.”  (Luk 1:37).
·        Elolvasni a Bibliából: Lukács 1:5-25 és Lukács 1:57-80.

·        Keresztelő János születésének ígérete – Lk 1:5-25
5Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából; felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet.  6Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. 7Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előrehaladott korúak voltak. 8Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, 9a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölőáldozatot.  10A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölőáldozat órájában. 11Ekkor megjelent neki az ÚR angyala, és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől. 12Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. 13De az angyal így szólt hozzá: "Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. 14Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, 15mert nagy lesz ő az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel,  16Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz,  17és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé." 18Zakariás így szólt az angyalhoz: "Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előrehaladott korú." 19Az angyal pedig így válaszolt: "Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. 20De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek." 21A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. 22Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. 23Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. 24E napok után fogant felesége, Erzsébet, aztán elrejtőzött öt hónapra, majd így szólt: 25"Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt."  
·        Keresztelő János születése
57Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. 58Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. 59A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. 60Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: "Nem, hanem János legyen a neve." 61Mire ezt mondták neki: "De hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának." 62Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. 63Ő táblát kért, és ezt írta rá: "János a neve." Erre mindenki elcsodálkozott. 64És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. 65Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek minderről. 66Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: "Vajon mi lesz ebből a gyermekből?" Az Úr keze pedig valóban vele volt. 67Apja, Zakariás, megtelt Szentlélekkel, és így prófétált: 68"Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. 69Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából,  70ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva: 71hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket;  72hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, 73arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, 74hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, 75szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján. 76Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, 77hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, 78Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból;  79hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára."  80A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izráelben.

·             Ki mondta kinek?
1.           Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, 15mert nagy lesz ő az Úr előtt; ___________ -____________
2.           Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előrehaladott korú." ____________ -__________
3.           "Nem, hanem János legyen a neve." __________ -__________
4.           "Vajon mi lesz ebből a gyermekből?" __________ - __________
·             Egészítsd ki!
1.           Nem volt gyermekük, mert _________ meddő volt, és már mindketten előrehaladott korúak voltak.
2.            Mert nagy lesz ő az Úr előtt; _________ és ________ italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel.
3.           "Én __________ vagyok, aki az Isten színe előtt állok.
4.           A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről _________ akarták nevezni. 
5.           Ő táblát kért, és ezt írta rá: " __________ a neve."
6.           És egyszerre csak megnyílt __________ szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. 
7.           A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a ___________ élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izráelben.
8.           Te pedig, kisgyermek, a Magasságos ___________ leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait.
 
·             Igaz vagy hamis?
1.           Zakariás foglakozása az ácsmesterség volt. ___
2.           Zakariás feleségét Máriának hívták. ___
3.           Zakariás és felsége már nagyon idősek voltak. ___
4.           Zakariásnak egy angyal jelent meg. ____
5.           Zakariás megtudta, hogy egy kislánya fog születni. ___
6.           Zakariás a látomás után megvakult. ___
7.           Zakariás a gyermekét Jánosnak nevezte el. ___
8.           János kisgyermekkorában egy palotában élt. ___
 
·             Kakukktojás
Abija, Áron, Zakariás, Erzsébet, János, Mihály, Gábriel, Heródes

www.reformatushittan.blogspot.com                                                                  www.bonyhad.reformatus.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése