2012. szeptember 26., szerda

Jézus gyerekkora (45. lecke)

45. lecke
Jézus gyerekkora

·        Megtanulni az aranymondást:
„Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?” (Lk 2:49).
·        Elolvasni a Bibliából: Lukács 2:21-52

·        Jézus bemutatása a templomban. Simeon és Anna – Lk 2: 21-40
21Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.  22Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak,  23amint meg van írva az Úr törvényében, hogy "minden elsőszülött fiúmagzat az Úrnak szenteltessék;"  24és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint: "egy pár gerlicét vagy két galambfiókát."  25Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 26Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. 27A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, 28akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: 29"Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, 30mert meglátták szemeim üdvösségedet,  31amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, 32hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek."  33Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, 34Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: "Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak,  35- a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata." 36Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, 37és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. 38Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. 39Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názeretbe. 40A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. 
·        A tizenkét éves Jézus a templomban – Lk 2:41-52
41Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.  42Amikor tizenkét éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. 43Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. 44Mivel azt hitték, hogy az útitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. 45De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 46Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, 47és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. 48Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: "Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy bánattal kerestünk téged." 49Mire ő így válaszolt: "Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?"  50Ők azonban a nekik adott választ nem értették. 51Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, 52Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.
 
·        Ki mondta kinek?
1.      Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet… _____________ - ___________
2.      "Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata." _____________ - ___________
3.      "Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy bánattal kerestünk téged." _____________ - ___________
4.      Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?"  _____________ - ___________

·        Egészítsd ki!
1.      Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a __________ nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.  
2.       Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust ________________, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr törvényében…
3.      Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek ____________ volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 
4.      Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem _______ meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. 
5.      Volt ott egy prófétanő is, ____________ . Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, 37és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt.
6.      Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai __________ .
7.      Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a ____________ ünnepére.
8.      Amikor ___________ éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. 
9.      Három nap múlva találták meg a _______________ , amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket…
10. Jézus ezután elindult velük, elment ____________ , és engedelmeskedett nekik.

·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézust az apja nevéről nevezték el. ____
2.      Jézust nyolc hónapos korában a szülei elvitték a templomba.
3.      A templomban egy Simeon nevű emberrel találkoztak, aki megáldotta őket.
4.      Egy Erzsébet nevű prófétanő is ott volta templomban.
5.      Jézus szülei minden karácsonykor elmentek a templomba.
6.      Amikor Jézus 18 éves lett őt is elvitték a templomba.
7.      Jézus szülei hazafelé menet elvesztették a gyereküket.
8.      Jézust csak egy nap múlva találták meg.
9.      Jézust egy játszótéren találták meg a szülei.
10. Jézus engedelmeskedett a szüleinek és velük együtt ment haza.

·        Kakukktojás
1.      Jeruzsálem, Názáret, Júdea, Szíria, Galilea
2.      Jézus, Heródes, Simeon, Anna, József, Mária,

·        Húzd alá a helyes választ!
1.      Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az – apja – angyal – anyja – nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.  
2.      Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust –Jeruzsálembe – Betlehembe – Názáretbe –, hogy bemutassák az Úrnak,  
3.      Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek - Sámson – Sámuel – Simeon - volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.
4.      Volt ott egy prófétanő is, - Debóra – Anna – Mirjám -, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, 37és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt.
5.      Amikor - tizenegy – tizenkét – tizenhárom - éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. 
6.      Mivel azt hitték, hogy az útitársaik körében van, elmentek – egy – kettő – három – napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. 
7.      Három nap múlva találták meg a - Heródes palotájában – az utcán – templomban –, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, 47és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. 
8.       Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, - de nem engedelmeskedett – és engedelmeskedett - nekik.

·        Szóháló:
           1.      …………………

2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
16. …………………
17. …………………
18. …………………


T
A
R
T
U
Z
U
P
Ő
P
Ú
A
F
D
S
A
G
E
R
L
I
C
E
P
G
H
J
K
O
L
N
A
M
Á
R
I
A
J
R
O
K
O
N
O
K
Í
L
Á
L
D
B
S
Ó
Ó
É
M
B
Í
C
M
T
A
N
N
A
E
I
Z
F
C
B
M
Y
X
V
Ó
M
K
G
J
T
M
S
É
R
T
Z
U
E
T
M
B
R
Y
E
L
E
E
T
E
M
P
L
O
M
E
F
I
E
R
E
O
F
A
G
Z
E
T
A
B
S
I
S
R
U
H
N
U
N
Á
Z
Á
R
E
T
T
Ó
Z
M
Z
E
R
T
Ő
K
O
L
E
T
A
E
K
T
E
S
M
E
M
H
Ú
S
V
É
T
M
R
A
U
K
Á
G
A
L
I
L
E
A
H
R
E
W
U
S
Z
L
Z
S
T
Y
C
S
T
A
E
M
O
U
T
E
E
M
Z
I
T
S
Z
Ű
E
S
Z
M
L
Z
A
M
E
R
T
Z
I
O
P
I
L
Ú
 
www.reformatushittan.blogspot.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése