2013. március 11., hétfő

Jézus bevonulása Jeruzsálembe (63. lecke)

63. lecke
Jézus bevonulása Jeruzsálembe

·        Megtanulni az aranymondást:

„Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” (Zakariás 9:9)

·        Elolvasni a Bibliából: Lukács 19: 28-48.

 
·        Luk 19: 28-40. – Jézus bevonul Jeruzsálembe


Miután ezeket elmondta, továbbhaladt Jeruzsálem felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: "Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? - mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá." Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: "Miért oldjátok el a szamárcsikót?" Ők így feleltek: "Mert az Úrnak van szüksége rá”. Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már közeledett az Olaj-fák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: "Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!" A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: "Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!" De ő így válaszolt: "Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani." 

·        Luk 19:41-44. – Jézus siratja Jeruzsálemet
 
Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét."

·        Luk 19:45-48. – Jézus megtisztítja a templomot
Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: "Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek." Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék; de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép - hallgatva őt - rajongott érte.
 

·        Igaz vagy hamis?

1.           Jézus elküldte tanítványait, hogy vásároljanak neki egy szamarat. ___

2.           Jézus szamárháton ülve elhagyta Jeruzsálemet. ___

3.           Jézus előtt az emberek az útra terítették felsőruhájukat. ___

4.           Az emberek örvendezve fogadták Jézust. ___

5.           A farizeusok is örültek Jézusnak. ___

6.           Jézus meglátva Jeruzsálem városát megsiratta azt. ___

7.           Jézus azért ment be a templomba, hogy ő is vásároljon egy áldozati állatot. ___

8.           A jeruzsálemi templom tele volt árusokkal. ___

9.           Jézus azt mondta, hogy a templom az imádság háza kell, hogy legyen. ___

10.       Jézus kiűzte a templomból az árusokat. ___

 
·        Ki mondta kinek?

1.           Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. __________ - __________

2.           Miért oldjátok el a szamárcsikót?  __________ - __________

3.           Mert az Úrnak van szüksége rá. __________ - __________

4.           Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!  

    __________ - __________

5.           Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!  __________ - __________

6.           Az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. _________ - _________
 


·        Egészítsd ki!

1.           Miután ezeket elmondta, továbbhaladt ____________ felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül ______________ .

2.           Amint ment tovább, az emberek az útra terítették _________________ .

3.           Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött ___________________, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide.

4.           De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a ___________ fognak kiáltani. 

5.           Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, _____________, és így szólt: Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat!

6.           Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az ___________ .

7.           És az én házam imádság háza legyen, ti pedig _____________ barlangjává tettétek.

 

·        Húzd alá a mondatba illő szót!

1.           Mikor pedig már közeledett a/az – Gecsemáné kertjéhez - Olaj-fák hegyének lejtőjéhez – Jeruzsálem kapujához - a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent.

2.           És az én házam – pihenés – imádság – csendesség - háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek.

3.           Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, - amelyen még nem ült ember – még nem ettek meg – nem járt az utcán.

·        Kakuktojás:

1.     Betfagé, Betánia, Olajfák hegye, Jerikó, Jeruzsálem,

2.     Felsőruha, ló, szamárcsikó, kő, sánc,

3.     Rablók, katonák, farizeusok, árusok, tanítványok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése