2013. március 4., hétfő

A tíz szűz (64. lecke)

64. lecke
 A tíz szűz
 
·        Megtanulni az aranymondást:
 
"Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!" (Mt 24:44).
 
·        Elolvasni a Bibliából: Máté 25:1-13.
 
·        Mt 25:1-13 – A tíz szűz
 
1"Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 2Öt közülük balga volt, öt pedig okos. 3A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, 4az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. 5Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. 6Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! 7Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. 8A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. 9Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. 10Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. 11Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! 12Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket." 13"Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!"
 
·        Egészítsd ki!
1.      Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a ............... fogadására.
2.      A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal .............................., az okosak viszont lámpásukkal együtt ....................... is vittek korsóikban.
3.      Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták ............................... .
4.      A balgák így szóltak az ........................ : Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik.
5.      Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik ........................ voltak, bementek vele a menyegzőre.
6.      Vigyázzatok tehát, mert sem a ......................., sem az ....................... nem tudjátok!
 
 
 
·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézus egy példázatot mondott, amely a tíz vőlegényről szól. __
2.       A példázat szereplői közül öt lusta volt öt pedig szorgalmas. __
3.      Éjféltájban a várakozók közül mindenki elaludt. ___
4.      A balgák, amikor felébredtek észrevették, hogy nincs olaj a lámpásukban. __
5.      Az okosak, akiknek volt olajuk adtak kölcsön azoknak, akiknek nem volt. ___
6.      Végül mindenki bejutott a menyegzőre. __
  
·        Kakukktojás
1.      vőlegény, bor, olaj, lámpás, menyegző
2.      kereskedő, pap, korsó, nap, óra
3.      temetés, ajtó, menyegző, éjfél, kiáltás,
4.      szűz, balga, okos, álmos, éhes
5.      vásárol, eszik, elalszik, késik, megérkezik
6.      ismer, kialszik, bemegy, hazudik, bezár
 
 
·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.      Amíg azok távol voltak - mulatozni - vásárolni - fodrásznál - , megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre.
2.      Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a - menyasszony - királyfi - vőlegény - ! Jöjjetek a fogadására!
3.      Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták - lámpásukat - frizurájukat - sminkjüket.
4.      Menjetek inkább a  - Tescoba - a boltba - kereskedőkhöz - , és vegyetek magatoknak.
5.      Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss - kaput - ablakot - ajtót nekünk!
6.      Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, - most ismerlek meg - nem ismerlek - régóta ismerlek - titeket."
  
·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
A
L
S
Z
Ű
M
Á
R
O
S
O
S
L
O
V
S
S
Z
Ű
Z
K
O
Z
Á
S
Z
Ő
Ű
S
Z
Ű
M
O
Ű
Z
M
Z
I
L
Á
M
P
Á
S
S
Z
Ű
P
A
K
E
R
E
S
K
E
D
Ő
O
É
L
B
G
B
A
L
G
A
B
A
L
G
I
A
É
J
F
É
L
I
K
V
A
Á
M
E
N
Y
E
G
Z
Ő
É
Á
J
F
E
L
Y
K
O
R
S
Ó
S
S
K
É
N
K
I
Á
L
T
Á
S
I
Á
É
L
E
L
A
L
S
Z
I
K
K
R
S
T
N
A
L
Z
S
I
K
A
L
O
I
Á
Y
E
G
Z
Ő
L
A
J
I
L
K
S
 


 
www.reformatushittan.blogspot.com
www.bonyhad.reformatus.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése