2013. április 29., hétfő

Fülöp és az etiók kincstárnok (75.lecke)

75. lecke
Fülöp és az etióp kincstárnok

·        Megtanulni az aranymondást:
Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. (ApCsel 8:37).
·        Elolvasni a Bibliából: Apostolok Cselekedetei 8:26-40.

·        ApCsel 8:26-40. – Az etióp kincstárnok megtérése

Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: „Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen.” 27Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni,  28visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. 29Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: „Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz.” 30Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: „Érted is, amit olvasol?” 31Erre az így válaszolt: „Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?” És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé.  32Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: „Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját.  33A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről.” 34Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: „Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról?” 35Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. 36Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?” 37(Ezt mondta neki Fülöp: „Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet.” Ő pedig így válaszolt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.") 38Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. 39Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján.  40Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért.

·        Ki mondta kinek?
1.      Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra. ______ -_______
2.      Érted is, amit olvasol? ______ -_______
3.      Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?” ______ -_______
4.      Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? ______ -_______
5.      „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?” ______ -_______
6.      Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet.” ______ -_______
 
 
·        Igaz vagy hamis
1.      Az Úr angyala Fülöpöt Jeruzsálembe küldte. igaz / hamis
2.      Fülöp az úton egy szegény etiópiai koldussal találkozott.
3.      A hintóban ülő ember éppen a Bibliát olvasta.
4.      Fülöp megkérte a hintóban ülő embert, hogy vele utazhat-e?
5.      Mivel útközben nagyon megszomjaztak ezért, amikor egy vízhez értek, leszálltak inni.
6.      A keresztelés után Isten Lelke elragadta onnan Fülöpöt.
 
 
·        Egészítsd ki!
1.      Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely …………... .
2.      És íme, egy etióp férfi, királynőjének udvari főembere, …………………. járt az Istent imádni.
3.      És megkérte ……………, hogy szálljon fel, és üljön mellé.
4.      Az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki ………… . 
5.      Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és …………………… őt
6.      Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta …………, és nem látta őt többé az udvari főember.
 
 
·        Kakukktojás

1.      Jeruzsálem, Egyiptom, Gáza, Etiópia
2.      István, Észaiás, Fülöp, királynő
3.      olvas, utazik, megkeresztelkedik, alszik
4.      hintó, víz, bor, Biblia

·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………

I
K
I
N
C
S
T
Á
R
N
O
K
É
K
E
L
E
M
O
B
É
S
Á
I
G
Z
I
M
E
G
A
L
Á
Z
T
A
T
Á
S
N
E
V
F
G
K
R
O
I
T
I
Z
A
S
G
Á
Ü
Á
I
Á
L
L
A
Z
A
I
C
M
G
L
T
R
N
V
Í
Z
V
Z
Á
Ü
A
N
Ö
Z
Á
Y
A
N
A
I
A
S
L
G
I
P
A
T
I
S
É
Z
N
I
Z
Ö
Y
T
I
T
R
U
Z
M
Á
L
E
M
P
A
I
H
I
N
T
Ó
A
A
T
A
J
Ü
R
J
E
R
U
Z
S
Á
L
E
M
E
F
Á
A
K
E
R
E
S
Z
T
E
L
R
Ü
Z
K
I
R
Á
L
Y
N
Ő
K
I
U


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése