2013. április 8., hétfő

Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás (71. lecke)

71. lecke
Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás

·        Megtanulni az aranymondást:
Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.”  (2Tim 4:5).
·        Elolvasni a Bibliából: János evangéliuma 21:1-19

·        Jn 21:1-14. – Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél
Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg:  2együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánaél, a galileai Kánából és Zebedeus fiai; a tanítványok közül pedig még kettő. 3Simon Péter így szólt hozzájuk: „Elmegyek halászni.” Ők erre ezt mondták: „Mi is elmegyünk veled.” Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak.  4Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. 5Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” Így válaszoltak neki: „Nincs.” 6Ő pedig ezt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok!” Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. 7Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: „Az Úr az!” Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. 8A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. 9Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. 10Jézus így szólt hozzájuk: „Hozzatok a most fogott halakból!” 11Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. 12Jézus erre ezt mondta nekik: „Jöjjetek, egyetek!” A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. 13Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik; ugyanúgy a halat is. 14Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. 

·        Jn 21:15-19. – Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása
15Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Ő pedig így felelt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én bárányaimat!” 16Másodszor is megszólította: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Ő ismét így válaszolt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus erre ezt mondta neki: „Őrizd az én juhaimat!”  17Harmadszor is szólt hozzá: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én juhaimat! 18Bizony, bizony, mondom néked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.” 19Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: „Kövess engem!” 
 

·        Ki mondta kinek?
1.      „Elmegyek halászni.”________- ________
2.      „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” ________- ________
3.      „Az Úr az!” ________- ________
4.      „Hozzatok a most fogott halakból!” ________- ________
5.      „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” ________- ________
6.      „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” ________- ________

·        Egészítsd ki!
1.      Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a …………….-…………….. .
2.      ……….. ……….. így szólt hozzájuk: „Elmegyek halászni.”
3.      Amikor már reggel lett, megállt …….. a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy ……. az. 
4.      Ő pedig ezt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a hajó ……… ………. , és találtok!”
5.      Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint … .
6.      „Legeltesd az én …………………. !” 

·        Igaz vagy hamis
1.      Péter és a többi tanítvány vadászni mentek.
2.      A tanítványok egész éjszaka dolgoztak, de nem fogtak semmit.
3.      Reggel megáll Jézus a parton és Péter azonnal megismerte őt.
4.      Jézus kenyeret és sült halat készített a tanítványoknak.
5.      A tanítványok 53 darab halat fogtak ki egyszerre.
6.      Jézus megkérdezte Pétertől, hogy jobban szereti-e őt mint a többiek?

·        Kakukktojás
1.      hajó, tenger, vihar, hal, háló,
2.      Péter, János, Tamás, Júdás, Nátánaél,
3.      kenyér, bor, sült hal, felső ruha, parázs
4.      bárány, juh, hal, kecske


·        Szóháló:

1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………

B
A
R
N
Y
Á
Z
S
M
A
I
T
A
B
Á
R
Á
N
Y
Á
E
I
T
I
B
P
A
R
Á
Z
S
N
G
T
I
B
O
Á
F
P
A
R
F
O
J
U
H
É
P
M
E
Z
Í
T
E
L
E
N
J
R
A
T
L
M
T
E
L
J
L
T
Á
I
R
Á
T
E
E
N
Ö
Á
E
M
N
Á
Z
M
Á
Z
L
G
V
M
N
A
O
S
S
A
M
I
O
E
E
O
T
O
S
O
A
H
A
J
Ó
R
Z
P
É
T
E
R
H
A
D
H
Á
L
Ó
É
J
S
Z
A
A
L
T
É
J
S
Z
A
K
A
L
ANincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése