2013. szeptember 18., szerda

A teremtés (1. lecke)

1. lecke
A teremtés
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.  A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. (1Móz 1:1-3).
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 1:1-25
 
·        1Móz 1:1-19 – A világ teremtése
Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.  2A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. 3Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.  4Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. 5És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel: első nap.  6Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. 7Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. 8Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap. 9Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt.  10Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó.  11Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. 12Hajtott tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. 13Így lett este, és lett reggel: harmadik nap. 14Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek.  15Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. 16Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg a csillagokat.  17Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, 18és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. 19Így lett este, és lett reggel: negyedik nap.
·        1Móz 1:20-25 - Az állatok teremtése
 
20Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. 21És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. 22Azután megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön! 23Így lett este, és lett reggel: ötödik nap. 24Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt. 25Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. 
 
 
·        Igaz vagy hamis
1.      Isten a világot hat nap alatt teremtette meg. ____
2.      Az első napon Isten a világosságot teremtette meg. _____
3.      A második napon megteremtette Isten az embert. ___
4.      A nap,  a hold és  a csillagok jelzik az idő múlását. ____
5.      A hetedik napon Isten megpihent. ___
6.      Isten mindent jónak teremtett. ___
 
·        Egészítsd ki!
1.      Kezdetben teremtette Isten a ____________  és a földet.  
2.      A föld még _________ és ________ volt, a mélység fölött sötétség volt.
3.      Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a ___________ és az ________________ .
4.      Hajtott tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő ____________ hoz.
5.      Gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő ___________ terem, amelyben magva lesz a földön.
6.      Azután megáldotta őket Isten: _____________ , _____________ , és töltsétek meg a tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön! 
 
·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.      De Isten - Keze -Szava - Lelke - lebegett a vizek fölött. 
2.      Akkor ezt mondta Isten: Legyen - élet - világosság - sötéstség - !
3.      Pezsdüljenek a - vizek - egek - föld -  élőlények nyüzsgésétől.
4.      Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a - levegő - föld - ég - különféle fajta élőlényeket: különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat.
 
·        Kakukktojás

1.      menny, föld, ég, angyal
2.      növény, állat, madár, gép
3.      mond, teremt, elválaszt, varázsol
4.      nappal, éjszaka, sötétség, rossz
 
·        Szóháló:

1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
S
Z
A
C
S
Z
O
C
A
C
O
Á
A
S
E
S
H
O
L
D
N
S
M
L
S
Z
É
J
S
Z
A
K
A
I
E
T
D
O
V
D
Ö
D
U
I
P
L
B
I
E
K
I
E
T
L
E
N
I
L
A
Á
R
Ö
Á
L
É
F
V
A
M
A
B
L
O
V
G
V
T
Ö
Í
P
E
G
Ő
L
T
É
O
Á
S
L
Z
P
N
O
K
A
N
N
S
L
É
D
E
A
N
K
O
T
B
Y
S
A
G
O
K
L
Y
Ő
B
O
V
E
Á
S
N
Ö
V
É
N
Y
E
K
N
M
G
Z
P
U
S
Z
T
A
B
M
É
O
M
T
O
M
Z
S
I
T
I
T

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése