2013. szeptember 23., hétfő

Az ember teremtése (2. lecke)

2. lecke
Az ember teremtése
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Ezt parancsolta az ÚRisten az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. (1Móz 2:16-17).
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 1:26 - 2:25
 
·        1Móz 1:26-31 – Az ember teremtése
26Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.  27Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.  28Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!  29Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. 30Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. 31És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.
·        1Móz 2:4-25 - Az első ember az éden kertjében

Amikor az ÚRisten a földet és a mennyet megalkotta, 5még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az ÚRisten még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. 6Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. 7Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.  8Ültetett az ÚRisten egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. 9Sarjasztott az ÚRisten a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját.  10Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt. 11Egyiknek Písón a neve. Ez megkerüli Havílá egész földjét, ahol arany van. 12Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. 13A második folyónak Gíhón a neve. Ez megkerüli Kús egész földjét. 14A harmadik folyónak Hiddekel a neve. Ez Assúr keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz.  15És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.  16Ezt parancsolta az ÚRisten az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, 17de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.  18Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.  19Formált tehát az ÚRisten a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. 20Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. 21Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. 22Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az ÚRisten, és odavitte az emberhez.  23Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. 24Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.  25Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat.
 
·        Igaz vagy hamis
1.      Isten minden növényt és gyümölcsfát az embernek adott eledelül. __
2.      Isten megtiltotta az embernek, hogy az almafáról egyen. ___
3.      Isten először az asszonyt teremtette meg. ___
4.      Isten Évát egy csodálatosan szép virágból teremtette meg. ___
 
·        Egészítsd ki!
1.      Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a _____________ , hozzánk hasonlóvá
2.       Megteremtette Isten az embert a maga képmására, ____________ és ________ teremtette őket.  
3.      Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a .............................. .
4.      Nektek adok az egész föld színén minden maghozó _____________ , és minden __________ , amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek.
5.      Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld ____________ , és élet leheletét lehelte orrába.
6.      Ültetett az ÚRisten egy kertet _____________, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. 
 
·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.      Sarjasztott az ÚRisten a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén, meg a - szép és a csúnya - a jó és a rossz - az igazság és  a butaság - tudásának fáját.  
2.      És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt - elpusztítsa és tönkre tegye - megismerje és megtanulja - művelje és őrizze.  
3.      A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, - meg kell halnod - minden tudni fogsz - örökké fogsz élni.
4.      Akkor kivette az egyik - bokáját - oldalbordáját - hátcsigolyáját -  , és húst tett a helyére.
 
·        Kakukktojás

1.      Píson, Havilá, Gíhon, Nílus, Eufrátesz
2.      arany, gyanta, ónixkő, gyöngy
3.      Éden, város fa, kert, folyó,
4.      állat, madár, ember, alma, Isten

 
·        Szóháló:


1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
E
D
I
N
E
D
E
B
E
N
O
N
G
Y
Ü
M
É
T
A
C
S
O
L
E
A
R
A
M
O
N
Y
Á
M
N
D
U
Z
S
O
T
M
Á
V
K
I
A
A
F
U
E
U
F
R
Á
T
E
S
Z
L
E
F
G
É
O
Á
D
Á
R
Á
S
B
R
R
Í
V
L
O
Á
O
T
Á
L
O
M
Á
T
G
Y
Ü
M
Ö
L
C
S
R
Á
T
Ő
É
Ó
D
A
É
D
E
Z
D
T
O
T
V
D
É
D
E
N
D
A
A
E
C
Á
É
V
A
Á
L
L
A
T
 
Z
A
R
A
N
Y
R
K
É
P
M
Á
S
Ó
S
M
E
Z
Í
T
E
L
E
N
I


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése