2013. szeptember 30., hétfő

Az elveszett paradicsom (3. lecke)

3. lecke
Az elveszett paradicsom
 
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod . (1Móz 3:15).
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 3:1-24
 
·        1Móz 3:1-13 – A bűnbeesés1A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az ÚRisten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?  2Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk,  3csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. 4De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg! 5Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. 6Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett.  7Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. 8Amikor azonban meghallották az ÚRisten hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az ÚRisten elől a kert fái között. 9De az ÚRisten kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? 10Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el.  11Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? 12Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem: 13Akkor az ÚRisten ezt kérdezte az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó szedett rá, azért ettem. 
·        1Móz 3:14-24 - Isten büntetése
 
14Akkor ezt mondta az ÚRisten a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt: hasadon járj, és port egyél egész életedben! 15Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.  16Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad.  17Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! 18Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed.  19Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!  20Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. 21Az ÚRisten pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. 22Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen, 23kiűzte az ÚRisten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett.  24És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.
  
·        Igaz vagy hamis
1.      A kígyó arra figyelmeztette Évát, hogy ne merjen szakítani a jó és gonosz tudásának fájából. ___
2.      Ádám szakított először a tiltott gyümölcsből, aztán adott belőle Évának is. __
3.      Ádám és Éva észrevették, hogy mezítelenek, ezért bőrruhát készítettek maguknak. __
4.      Isten kiűzte Ádámot és Évát az Éden kertjéből. __
5.      Isten csak a kígyót bűntette meg. ___
 
 
·        Egészítsd ki!
1.      Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert ....................... .
2.      Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint .........
3.      Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy ........................
4.      Az ember ...................... nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. 
5.      És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a ..................... és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.. 
6.      Az ÚRisten pedig ................................. készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.
 
 
 

·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.      A - szamár - kígyó - róka - pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az ÚRisten alkotott.
2.      Ezért - fügefaleveleket - pálmafaleveleket - almafaleveleket - fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. 
3.      Akkor ezt mondta az ÚRisten a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt: - hátadon - lábadon - hasadon - járj, és port egyél egész életedben! 
4.      Mégis vágyakozol férjed után, ő pedig - nevetni - uralkodni - gúnyolódni - fog rajtad.
 
 

·        Kakukktojás
1.      kígyó, kérúb, Éva, Káin
2.      Éden, Bábel, fügefa, bőrruha,
3.      mezítelen, okos, láthatatlan, ravasz,
4.      terhesség, munka, örök élet, csúszik,
 
 
·        Szóháló:


1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
P
A
K
L
O
R
O
S
K
E
R
T
L
Á
N
G
P
A
L
L
O
S
U
I
F
D
U
V
É
V
A
V
É
Z
H
G
Ü
Á
N
É
Z
S
Á
M
É
I
A
Y
G
M
K
V
I
Z
S
A
É
K
E
R
E
Á
A
M
K
Í
G
Y
Ó
K
R
E
F
D
T
E
R
H
E
S
S
É
G
R
A
Á
Ö
G
T
E
R
H
I
R
Y
E
V
N
V
H
U
N
K
A
H
U
N
K
É
Á
I
A
M
U
N
K
A
B
Y
E
A
M
S
L
B
O
G
Á
N
C
S
K
E
Z
S
E
M
G
Á
N
C
S
I
O
L
Á
N
B
A
L
L
I
O
S
O
S


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése