2013. október 14., hétfő

Az özönvíz. Nóé bárkát épít (5.1. lecke)

5.1. lecke
Az özönvíz. Nóé bárkát épít
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. ( 1Móz 6:9).
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 6-7.
 
·        1Móz 6:5-8 – Az erőszakosság elterjed a földön
5Amikor látta az ÚR, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz,  6megbánta az ÚR, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében.  7Azért ezt mondta az ÚR: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. 8De Nóé kegyelmet talált az ÚR előtt.
 
·        1Móz 6:9-22 - Az özönvíz. Nóé bárkát épít
 9Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé.  10Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. 11A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. 12És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön.  13Ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. 14Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal. 15Így készítsd el azt: a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök és magassága harminc könyök. 16Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyökre hagyd azt felülről; a bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts alsó, középső és felső emeletet. 17Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van. 18Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. 19És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek azok. 20A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. 21Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető; gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is. 22Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.
·        1Móz 7:10-13,19,23-24. - Az özönvíz kezdete
10A hetedik napon özönvíz lett a földön. 11Nóé életének hatszázadik évében, a második hónap tizenhetedikén, fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái.  12Negyven nap és negyven éjjel esett az eső a földre. 13Még azon a napon bement Nóé és Nóé fiai, Sém, Hám és Jáfet, Nóé felesége és fiainak három felesége a bárkába. 19A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is az ég alatt. 23Eltörölt Isten minden élőt, amely a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Nóé maradt meg és azok, akik vele voltak a bárkában.  24A víz százötven napig áradt a földön.
·        Igaz vagy hamis?
1.      Isten az emberek gonoszsága miatt úgy határozott, hogy miden élőt elpusztít a földről. __
2.      Mózes kegyelmet talált az Úr előtt, ezért megkegyelmezett neki és családjának Isten. __
3.      Isten tűzesővel pusztított el a földet. __
4.      A földön 40 napig esett az eső. __
5.      Noé minden élőlényből csak egyet vihetett be a bárkába. __
6.      Noé feleségével és három lányával ment be a bárkába. ___
 
·        Egészítsd ki!
1.      Amikor látta az ÚR, hogy az emberi ............................ mennyire elhatalmasodott a földön.
2.      De .................... kegyelmet talált az ÚR előtt.
3.      Elhatároztam, hogy minden ................... véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld.
4.      Csinálj ............................. góferfából, készíts rekeszeket.
5.      Mert én .................................... fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt.
6.      És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből ................................... .
 
·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.      - Hetven - ötven - negyven nap és  - hetven - ötven  - negyven - éjjel esett az eső a földre.
2.      Még azon a napon bement Nóé és Nóé fiai, - Kain, Ábel, Sét - Sém, Hám és Jáfet - Gáspár, Menyhért, Boldizsár -, Nóé felesége és fiainak három felesége a bárkába.
3.      A víz százötven - napig - hónapig - évig - áradt a földön.
4.      Csinálj bárkát - fügefából - góferfából - fenyőfából - , készíts rekeszeket a bárkában.
5.      A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb - házakat - fákat - hegyeket is az ég alatt
 
·        Kakukktojás
1.   Ádám, Sém, Hám, Jáfet, Nóé
2.   Hím, nőstény, csúszómászó, állat, hal
1.      eső, tűz, hegyek, víz, forrás,
2.      bárka, emelet, ablak, ajtó, zászló

 
·        Szóháló:1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
G
O
N
O
G
O
N
O
M
O
M
Á
J
Á
T
E
T
E
F
E
B
L
E
L
O
G
O
N
O
S
Z
S
Á
G
L
P
J
Á
F
E
T
Á
M
Á
R
É
P
Á
Á
H
Á
G
A
B
L
A
K
M
U
S
F
Á
H
Y
U
Á
L
L
A
T
S
Z
T
M
Á
V
E
L
E
D
E
L
Z
T
I
Á
H
E
G
Y
E
K
A
J
T
Ó
Ö
Z
Ö
N
V
Í
Z
I
Z
S
Í
S
J
O
G
Ó
F
E
R
E
R
O
T
Z
É
S
S
É
M
É
M
É
S
É
R
T
F
É
S
É
R
É
T
É
L
Y
É
O
E
T
E
T
J
Á
T
F
E
T
R
TNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése