2013. november 6., szerda

Nóé. Az özönvíz vége (5./2. lecke)

5./2. lecke
Nóé. Az özönvíz vége
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.(1Móz 9:11).
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 8-9.
 
·        1Móz 8:1-14 – Az özönvíz vége
1Isten azonban nem feledkezett meg Nóéról, sem azokról az élőlényekről, azokról az állatokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. 2Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái; megszűnt esni az eső az égből.  3Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és százötven nap múlva leapadt a víz.  4A bárka pedig a hetedik hónap tizenhetedik napján megfeneklett az Ararát-hegységben. 5A víz állandóan fogyott a tizedik hónapig. A tizedik hónap első napján láthatókká váltak a hegyek csúcsai. 6Negyven nap múlva kinyitotta Nóé a bárka ablakát, amelyet csinált, 7és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült, meg visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről. 8Kiengedett egy galambot is, hogy lássa: vajon leapadt-e a víz a föld színéről. 9De a galamb nem talált helyet a lábának, hogy leszállhasson, ezért visszatért hozzá a bárkába, mert víz borította az egész föld színét. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta és bevette magához a bárkába. 10Várakozott még újabb hét napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. 11Estére megjött hozzá a galamb, és ekkor már egy leszakított olajfalevél volt a csőrében. Ebből tudta meg Nóé, hogy a víz leapadt a földről. 12Várakozott még újabb hét napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. 13A hatszázegyedik esztendőben, az első hónap első napjára fölszikkadt a víz a földről. Ekkor Nóé eltávolította a bárka födelét, és látta, hogy már megszikkadt a föld színe. 14A második hónap huszonhetedik napjára megszáradt a föld.
·        1Móz 8:15-2 – Noé hálaáldozta
 15Ekkor így szólt Isten Nóéhoz: 16Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt! 17Mindenféle élőlényt, amely csak veled van: madarat, állatot és minden földi csúszómászót hozz ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön!  Azután oltárt épített Nóé az ÚRnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozatokat mutatott be az oltáron.  21Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem.  22Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. 
·        1Móz 9:8-13 - Isten szövetsége a világgal
8Isten azt mondta Nóénak és fiainak: 11Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.  12Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre: 13szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.
 
 
·        Igaz vagy hamis?
1.      Noé bárkája az Ararát hegységben feneklett meg.
2.      Noé először egy verebet engedet ki a bárkából.
3.      Később a galamb egy olajfalevelet hozott Noának.
4.      Noé miután kiszállt a bárkából oltár épített és hálát adott Istennek.
5.      Isten azt mondta, hogy ha az ember gonosz marad, akkor újra özönvizet bocsát a földre.
 
 
 
·        Egészítsd ki!
1.      A bárka pedig a hetedik hónap tizenhetedik napján megfeneklett az ......................... -hegységben. 
2.      Estére megjött hozzá a galamb, és ekkor már egy leszakított ................................. volt a csőrében.
3.       Azután ................ épített Nóé az ÚRnak.
4.      Nem átkozom meg többé a földet az ..................... miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka.
5.      Szövetségre lépek veletek, nem lesz többé ............................. a föld elpusztítására.
6.      Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a ........................, melyet én a világgal kötök.
 
 
·        Kakukktojás:

1.   holló, galamb, sas, felhő, szivárvány,
2.   bárka, oltár, szobor, ablak, égőáldozat
1.      földrengés, özönvíz, vetés, aratás, hideg,
2.      szövetség, illat, olajág, csónak, Ararát,
 


 
·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Hogyan lett vége az özönvíznek?
a.) Isten szelet bocsátott a földre
b.) Noé egy nagy gátat épített
c.) A jégkorszak vetett véget neki
d.) A nagy szárazság miatt lett vége
2.      Hány nap alatt apadt le a víz?
a.) 15
b.) 40
c.) 150
d.) 250
3.      Hogyan mondott köszönetet Nóé?
a.) Növényekből vitt áldozatot az oltárra.
b.) Állatokból és madarakból vitt áldozatot.
c.) Megfogadta, hogy ezután jó ember lesz.
d.) Egy templomot épített az Ararát hegyén.
4.      Ki jött ki a bárkából elsőként?
a.) Egy galamb
b.) Egy holló
c.) Egy bagoly
d.) Egy gólya
5.      Mit ígért Isten az özönvíz után?
a) Nem lesz többé özönvíz.
b.) Nem fogja többet megmenteni az embert.
c.) Nem lesz többé eső a földön.
d. ) Máskor is lesz özönvíz.
6.      Minek a jele volt a szivárvány?
a.) Újra özönvíz lesz.
b.) Az Istennel való szövetségnek
c.) Az ember bűneinek
d.) A világ végének
7.      Hol feneklett meg a bárka?
a.) A Himalájába
b.) A Bábel tornyánál
c.) Az Ararát- Hegységben
d.) Az Antarktisz
8.      Mit hozott Noénak a galamb?
a.) Egy pálmafa levél
b.) Egy olajfalevél
c.) Egy gilisztát
d.) Egy halat
9.      Hány ember volt a bárkában?
a.) 12
b.) 10
c.) 8
d.) 6
10. Mikor jött ki Noé a bárkából?
a.) Amikor Isten szólt neki.
b.) Amikor kisütött a nap.
c.) Amikor elfogyott az ennivaló
d.) Amikor már nagyon unatkozott

www.reformatushittan.blogspot.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése