2013. november 18., hétfő

Ábrahám elhívása (7. lecke)

7. lecke
Ábrahám elhívása
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.(1Móz 12:2-3)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 12-15.
 
·        1Móz 12:1-6. – Ábrahám elhívása
 1Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! 2Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. 3Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. 4Abrám elment, ahogyan azt az ÚR mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám hetvenöt éves volt, amikor kijött Háránból. 5Fogta Abrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. 6Majd átvonult Abrám az országon egészen a sikemi szenthelyig, Móré tölgyeséig. Akkor még kánaániak voltak ezen a földön.
 
·        1Móz 15:1-18. – Isten szövetséget köt Ábrahámmal
 
1Ezek után az események után így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne félj Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges. 2De Abrám ezt mondta: Ó, Uram, URam! Mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. 3Nem adtál nekem utódot - mondta Abrám -, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. 4Ekkor így szólt hozzá az ÚR: Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. 5Azután kivezette az ÚR, és azt mondta: Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Azt mondta neki: Ennyi utódod lesz! 6Abrám hitt az ÚRnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. 7Azután ezt mondta neki: Én az ÚR vagyok, aki kihoztalak Úr-Kaszdimból, és neked adom ezt a földet örökségül. 8Abrám ezt mondta: Ó, Uram, URam! Miből tudom meg, hogy én öröklöm azt? 9Ezt mondta neki: Hozz nekem egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét és egy hároméves kost, egy gerlicét és egy galambot. 10Elhozta neki mindezeket, azután kettéhasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el; de a madarakat nem hasította ketté. 11Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elhessegette őket. 12Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Abrám, és rémítő nagy sötétség borult rá. 17Amikor lement a nap, és koromsötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át ezek között a húsdarabok között. 18Ezen a napon kötött az ÚR szövetséget Abrámmal, és azt mondta: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig.
 
 
·        Igaz vagy hamis?
1.      Isten azt parancsolta Ábrahámnak, hogy hagyja ott a lakóhelyét és költözzön máshova. __
2.      Ábrahám nem engedelmeskedett Istennek és otthon maradt. __
3.      Isten az ígérte Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszi és megáldja őt. __
4.      Ábrahám magával vitte a testvérét Lótot is. __
5.      Ábrahám felesége, Sára nem akart vele menni, ezért ő Háránban maradt.__
6.      Isten Kánaán földjére vezette el Ábrahámot. ___
7.      Ábrahámnak és Sárának sokáig nem született gyereke. __
8.      Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a szolgája fogja mindenét örökölni. ___
 
 
 
·        Egészítsd ki!
1.      Abrám ............................ éves volt, amikor kijött Háránból.
2.      El is érkeztek ...................... földjére.
3.      Általad nyer áldást a föld minden ........................... .
4.      Ó, Uram, URam! Mit adhatsz nekem, hiszen ................................ vagyok.
5.      Tekints föl az égre, és számold meg a ........................., ha meg tudod számolni!
6.      Ne félj Abrám! Én vagyok a .........................: jutalmad igen bőséges.
 
 
·        Kakukktojás:
1.   Hárán, Kánaán, Sikem, Bábel, Mamré
2.   Lót, Káin, Sára, Ábrahám, Eliézer
3.   bika, kecske, kos, galamb, gerlice
4.   rokonság, nép, testvér, após, gyermek
 
 

 
·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Mit parancsolt Isten Ábrahámnak?
a.) Építsen bárkát.
b.) Vigyázzon az Éden-kertjére.
c.) Építsen egy várost.
d.) Hagyja ott a szülőföldjét és kelljen útra.
2.      Hány éves volt Ábrahám amikor kijött Háránból?
a.) 40
b.) 70
c.) 75
d) 100
3.      Kit vitt magával Ábrahám?
a.) Az apját és az anyját.
b.) Csak a feleségét.
c.) A testvére fiát.
d.) A feleségét és a testvére fiát.
4.      Hogyan kötött Isten szövetséget Ábrahámmal?
a) Megjelent neki az égő csipkebokorban
b.) Kettéválasztotta előtte a Vörös-tengert
c.) Keresztülment a kettévágott állatok között.
d.) Egy kőtáblát adott Ábrahámnak
 
5.      Mit ígért Isten Ábrahámnak?
a.) Nagy néppé teszi és megáldja őt.
b.) Soha semmi baj nem fog vele történni.
c.) Egy nagy kincset fog találni.
d.) Soha nem fog meghalni.
6.      Milyen áldozatokat vitt Istennek Ábrahám?
a.) kenyeret, bort, mézet és tejet.
b.) kost, kecskét, galambot és gerlicét.
c.) aranyat, tömjént, mirhát, és pénzt
d.) vizet, földet, tűzet, és vért.
7.      Milyen panasza volt Ábrahámnak?
a.) Hogy nagyon szegény
b.) Hogy nagyon öreg
c.) Hogy sok az ellensége
d.) Hogy nincs gyereke
8.      Mit ígért még Isten Ábrahámnak?
a) Az útódainak adja Káanán földjét
b.) Az útódai nagyon gazdagok lesznek.
c.) Az utódai az egész földet elfoglalják
d.) Az útódai nagyon erősek lesznek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése