2013. november 11., hétfő

Bábel tornya (6. lecke)

6. lecke
Bábel tornya
·        Megtanulni az aranymondást:
Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden ilyen kérkedés gonosz.(Jakab 4:16)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 11:1-9.
·        1Móz 11:1-9. – Bábel tornya
 1Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 2Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. 3Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. 4Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. 5Az ÚR pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. 6Akkor ezt mondta az ÚR: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek. 7Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét! 8Így szélesztette szét őket onnan az ÚR az egész föld színére, és abbahagyták a város építését.  9Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az ÚR az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az ÚR az egész föld színére.
 
·        Egészítsd ki!
1.      Amikor útnak indultak keletről, ........................... földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek.
2.      És a ....................... lett az építőkövük, a földi .................. pedig a habarcsuk.
3.      Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az ................... érjen.
4.      Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a ................................, hogy ne értsék egymást.
5.      Így szélesztette szét őket onnan az ÚR az egész föld színére, és ........................ a város építését.  
6.       Ezért nevezték azt .........................., mert ott zavarta össze az ÚR az egész föld nyelvét.
 
 • Igaz vagy hamis?

 • 1.      Kezdetben az emberek az egész földön egy nyelvet beszéltek. __
  2.      Az emberek kőből építettek maguknak egy nagy tornyot. __
  3.      Az emberek ezt a nagy tornyot a maguk dicsőségére kezdték el építeni. __
  4.      Az emberek egy olyan tornyot akartak építeni, amelyben mindenki elfér. __
  5.      Az emberek azért kezdtek bele a torony építésébe, hogy ne széledjenek el a földön. __
  6.      Isten leszállt a földre és lerombolta a Bábel tornyát. __
   
  ·        Kakukktojás:
  1.   tégla, kő, szurok, habarcs
  2.   város, torony, hegy, völgy,
  3.   ember, Isten, nyelv, ének
  4.   lerombol, épít, szétszéleszt, abbahagy
   
   
  ·        Karikázd be a helyes választ!

  1.      Kezdetben milyen nyelven beszéltek az emberek?
  a.) magyar
  b.) héber
  c.) latin
  d.) nem tudjuk
  2.      Miért akartak az emberek tornyot építeni?
  a.) A maguk dicsőségére.
  b.) Az Isten dicsőségére.
  c.) Hogy messzire ellássanak.
  d.) Mert már nagyon unatkoztak.
  3.      Hogyan akadályozat meg Isten a torony építését?
  a.) Leszállt a földre és lerombolta.
  b.) Az özönvíz által elpusztította.
  c.) Összezavarta az emberek nyelvét.
  d.) Egy földrengés által.
  4.      Mi történt az emberekkel, amikor abbahagyták az építkezést?
  a.) Szétszéledezek a földön.
  b.) Továbbra is együtt maradtak.
  c.) Egy nagy bárkát kezdtek el építeni.
  d.) Többé semmit nem építettek.
  5.      Hol kezdték el építeni az emberek a tornyot?
  a) Kánaán földjén
  b.) Sineár följén
  c.) Az Éden kertjében
  d.) Az Ararát-hegységben
  6.      Mit használtak az emberek a torony építéséhez?
  a) követ  és cementet
  b.) fát és szeget
  c.) téglát és szurkot
  d.) betont és meszet

   

  Nincsenek megjegyzések:

  Megjegyzés küldése