2014. január 14., kedd

Ézsau és Jákób (10. lecke)

10. lecke
Ézsau és Jákób
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Az ÚR pedig ezt mondta neki: Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből: egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek!” (1Móz 25:23)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 25:19-34.
 
·        1Móz 25:19-26. – Izsák fiai: Ézsau és Jákób
19Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége: Ábrahám nemzette Izsákot. 20Izsák negyvenesztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arám Betúél leányát, az arám Lábán húgát Paddan-Arámból. 21És Izsák könyörgött az ÚRnak feleségéért, mivel meddő volt. Az ÚR pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. 22De a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka: Ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az URat. 23Az ÚR pedig ezt mondta neki: Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből: egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek! 24Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. 25Kijött az első: vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaunak nevezték el. 26Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákóbnak nevezték el. Izsák hatvanesztendős volt, amikor ezek születtek.
·        1Móz 25:27-34. – Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát
27Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben szelíd sátorlakó. 28Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette. 29Egyszer Jákób valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. 30Ézsau azt mondta Jákóbnak: Hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok! Ezért nevezték el őt Edómnak. 31De Jákób azt felelte: Add nekem érte azonnal az elsőszülöttségi jogodat! 32Ézsau ezt mondta: Én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok, mire való nekem az elsőszülöttségi jog? 33Jákób azt felelte: Akkor esküdj meg nekem azonnal! Ézsau megesküdött neki, így adta el elsőszülöttségi jogát Jákóbnak. 34Jákób meg adott Ézsaunak kenyeret és lencsefőzeléket. És ő evett, ivott, azután fölkelt, és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az elsőszülöttségi jogot.
·        Egészítsd ki!
1.      Izsák ............................... esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát.
2.      Izsák könyörgött az ÚRnak feleségéért, mivel ....................... volt.
3.      Elérkezett a szülés napja, és ................... voltak a méhében.
4.      Kijött az első: vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért ................... nevezték el.
5.      Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt ....................... nevezték el.
6.      Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a ....................... értő, szabadban élő ember lett
7.      Ezért Izsák ...................... szerette, mert ízlett neki a vad.
8.      Add nekem érte azonnal az ........................................... jogodat!

·        Igaz vagy hamis?
1.      Izsák negyven esztendős volt, amikor feleségül vette Ráhelt. __
2.      Izsák sokáig imádkozott Istenhez a feleségérért, mert az meddő volt. __
3.      Izsák felesége iker gyerekeket szült. __
4.      Ézsau volt az anyja kedvence, mert nagyon jól tudott főzni. __
5.      Izsák mind a két fiát egyformán szerette. __
6.      Jákób nagyon jól értette a vadászathoz. __
7.      Ézsau nem becsülte meg azt, hogy ő volt az elsőszülött és lemondott a jogairól. __
8.      Jákób egy tál lencséért megvásárolta a testvérétől az elsőszülöttségi jogot.


·        Kakukktojás:
1.      Izsák, Rebeka, Ézsaiás, Jákób
2.      vadász, sátorlakó, főzelék, leves
3.      vörös, sárga, iker, meddő
4.      40 éves, 50, éves, 60 éves,
 
 
·        Szóháló:
1.      …………………........
2.      …………………........
3.      …………………........
4.      …………………........
5.      …………………........
6.      …………………........
7.      ………………….......
8.      …………………........
9.      …………………........
10. …………………........
11. …………………..........
12. …………………..........
13. …………………..........
14. …………………..........
15. …………………..........
 
 
É
Z
S
A
V
Ö
R
Ö
S
Ö
R
Ö
Z
É
Z
S
A
U
Ö
S
I
S
E
S
S
Z
A
Z
D
E
J
Á
K
Ó
B
N
A
M
A
M
Á
M
A
T
E
S
E
E
L
E
N
C
S
E
S
O
R
Z
K
M
E
D
E
N
Z
M
Á
R
S
Ü
A
Z
N
D
I
E
S
E
T
L
Z
L
R
E
F
Ő
Z
E
L
É
K
A
Ő
É
E
T
E
Z
S
S
L
É
K
K
R
S
T
Á
C
E
Á
K
F
E
L
Ó
Ö
T
Ó
T
E
L
K
Ű
F
E
L
E
S
É
G
É
D
A
R
Ó
C
D
A
R
D
A
R
Á


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése