2014. január 18., szombat

Jákób csalása (10.1. lecke)

10.1. lecke
Jákób csalása
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted! Légy parancsolója testvéreidnek, boruljanak le előtted anyádnak fiai! Átkozott lesz, aki átkoz, áldott, aki téged áld!” (1Móz 27:29)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 27:1-46
 
·        1Móz 27:1-33 – Jákób csalással szerzi meg az apai áldást
1Amikor Izsák megöregedett, és annyira meghomályosodott a szeme, hogy nem látott, behívta a nagyobbik fiát, Ézsaut, és így szólt hozzá: Lásd, én megöregedtem, nem tudom halálom napját. 3Most hát fogd a fegyvereidet, tegzedet és íjadat, menj ki a mezőre, és lőj nekem valami vadat! 4Azután készíts nekem jó falatokat, ahogyan én szeretem, és hozd be nekem, hogy egyem, és megáldjalak, mielőtt meghalok! 5Rebeka azonban hallgatózott, amikor Izsák a fiával, Ézsauval beszélt. Amint elment Ézsau a mezőre, hogy vadat lőjön, és elhozza, 6Rebeka ezt mondta fiának, Jákóbnak: 9Menj el a nyájhoz, és hozz onnan két kecskegidát a javából, hadd készítsek abból apádnak jó falatokat, ahogyan ő szereti. 10Azután vidd be apádnak, hogy egyék, és téged áldjon meg, mielőtt meghal! 11De Jákób ezt mondta anyjának, Rebekának: Igen, de Ézsau bátyám szőrös ember, én pedig simabőrű vagyok. 12Hátha megtapogat az apám, és akkor azt hiszi, hogy csúfot űzök belőle, és így átkot szerzek magamnak, nem áldást. 15Akkor fogta Rebeka nagyobbik fiának, Ézsaunak a legszebb ruháját, amely nála volt otthon, és felöltöztette Jákóbot, a kisebbik fiát. 16A kecskegidák bőrével pedig beborította a kezét és a sima nyakát. 17Azután kezébe adta fiának, Jákóbnak a jó falatokat és a kenyeret, amit készített. 18Akkor Jákób bement az apjához, és így szólt: Apám! Ő pedig így felelt: Itt vagyok. Ki vagy te, fiam? 19Jákób ezt felelte apjának: Én vagyok Ézsau, az elsőszülötted. Úgy cselekedtem, ahogyan mondtad nekem. Kelj hát fel, ülj fel, és egyél a vadpecsenyéből, azután áldj meg engem! 20Izsák azt kérdezte a fiától: Hogy találtál vadat ilyen hamar, fiam? Ő pedig így felelt: Mert Istened, az ÚR elém hozta. 21Akkor ezt mondta Izsák Jákóbnak: Gyere közelebb, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy csakugyan te vagy-e az én Ézsau fiam, vagy sem? 22Jákób közelebb ment apjához, Izsákhoz, aki megtapogatta, és ezt mondta: A hang Jákób hangja, de a kéz Ézsau keze. 23Nem ismerte meg őt, mivel szőrös volt a keze, mint bátyjának, Ézsaunak a keze, ezért áldotta meg őt. 24De megkérdezte: Te vagy az, fiam, Ézsau? Ő így felelt: Én vagyok. 25Akkor ezt mondta: Hozd ide, hadd egyem a fiam vadpecsenyéjéből, hogy utána megáldjalak téged. Odavitte neki, és evett. Bort is vitt neki, és ivott. 26Akkor ezt mondta neki az apja, Izsák: Gyere közelebb, és csókolj meg fiam! 27Odament és megcsókolta őt. Amikor megérezte ruhájának az illatát, megáldotta őt, és ezt mondta: Lám, fiam illata olyan, mint a mező illata, amelyet megáldott az ÚR. 28Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot. 29Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted! Légy parancsolója testvéreidnek, boruljanak le előtted anyádnak fiai! Átkozott lesz, aki átkoz, áldott, aki téged áld! 30Amikor befejezte Izsák Jákób megáldását, és Jákób éppen csak kijött apjától, Izsáktól, a bátyja, Ézsau is megjött a vadászatból. 31Ő is készített jó falatokat, bevitte apjának, és ezt mondta neki: Kelj föl, apám, egyél a fiad vadpecsenyéjéből, és azután áldj meg engem! 32De az apja, Izsák, ezt mondta neki: Ki vagy te? Ő így felelt: Én vagyok az elsőszülött fiad, Ézsau. 33Megrendült Izsák, megrendülése igen nagy volt, és ezt mondta: Ki volt akkor az, aki vadat lőtt, behozta nekem, meg is ettem mind, még mielőtt megjöttél? Én őt megáldottam, és áldott is lesz!
 
 
·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.      Amikor Izsák megöregedett, és annyira meghomályosodott a szeme, hogy nem látott, behívta a nagyobbik fiát, - Jákóbot - Ézsaut - Izamelt.
2.      Sára - Rebeka - Ráhel - azonban hallgatózott, amikor Izsák a fiával, Ézsauval beszélt.
3.      Menj el a nyájhoz, és hozz onnan két - kecskegidát - borjút - bárányt - a javából, hadd készítsek abból apádnak jó falatokat, ahogyan ő szereti.
4.      De Jákób ezt mondta anyjának, Rebekának: Igen, de Ézsau bátyám - erős - félős - szőrös - ember, én pedig - gyenge - simabőrű - bátor - vagyok.
5.      Jákób közelebb ment apjához, Izsákhoz, aki - megszagolgatta - megnézegette - megtapogatta - és ezt mondta: A hang Jákób hangja, de a kéz Ézsau keze.
6.      Amikor megérezte - az ételnek - ruhájának - a parfümjének - az illatát, megáldotta őt.
 
 
·        Igaz vagy hamis?
1.      Izsák idős korában megsüketült és nagyon rosszul halott. __
2.      Izsák Jákobot szerette volna megáldani. ___
3.      Ézsau vadászni indult, hogy apjának a kedvenc ételét elkészítse. ___
4.      Jákóbnak a húga Ráhel segített a csalásban. ___
5.      Jákób a testvére ruháját vette magára. ___
6.      Izsák azonnal felismerte, hogy csalás történt. __


·        Kakukktojás:

1.      Izmael, Rebeka, Ézsau, Jákób
2.      vadpecsenye, kecskegida, bika, sátor
3.      tegez, íj, mező, város
4.      harmat, arany, gabona, must
5.      szekér, ruha, illat, öreg
6.      hallgatózik, megáld, vadászik, épít
 
 
·        Szóháló:


1.      …………………........
2.      …………………........
3.      …………………........
4.      …………………........
5.      …………………........
6.      …………………........
7.      ………………….......
8.      …………………........
9.      …………………........
10. …………………........
11. …………………..........
12. …………………..........
13. …………………..........
14. …………………..........
15. …………………..........
 
 
Z
J
U
H
U
H
U
H
A
V
U
H
S
Á
R
U
H
A
T
A
H
A
H
A
A
K
E
C
S
K
E
G
I
D
A
H
K
Ó
B
É
Z
I
G
A
L
Á
R
O
I
B
E
Z
Ő
Z
E
B
L
S
M
H
Z
I
K
S
R
S
Z
O
A
Z
A
O
S
Z
A
A
Ö
Á
S
N
T
I
T
H
A
S
Z
U
S
K
I
A
O
K
O
A
S
M
E
G
Á
L
D
S
I
M
A
S
A
F
A
F
A
L
A
T
A
T
L
I
V
A
D
P
E
C
S
E
N
Y
E
M
A
V
A
V
A
V
Á
C
Z
I
T
I
S
Z
E
R
E
B
E
S
I
D
O
T

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése