2014. február 10., hétfő

Jákób hazatérése (11.2. lecke)

11./2. lecke
Jákób hazatérése
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.” (1Móz 32:29)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 31-33
 
·        1Móz 31. – Jákób elhagyja Lábánt
3Akkor ezt mondta az ÚR Jákóbnak: Térj vissza atyáid földjére, a rokonaidhoz, én veled leszek! 4Üzent tehát Jákób és kihívatta magához Ráhelt és Leát a mezőre, a nyájhoz, 5és ezt mondta nekik: Látom apátok arcán, hogy nem olyan hozzám, mint azelőtt, pedig az én atyám Istene volt velem. 14 Ráhel és Lea ezt mondták neki: tégy úgy mindent, ahogyan Isten mondta neked! 17Ekkor Jákób fölkelt, föltette gyermekeit és feleségeit a tevékre. 18Elhajtotta minden jószágát és minden szerzeményét, amit szerzett - a Paddan-Arámban szerzett jószágát és vagyonát -, hogy elmenjen apjához, Izsákhoz Kánaán földjére.
·        1Móz 32. – Jákób tusakodása
23De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-gázlónál. 24Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. 25Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. 26De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. 27Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. 28Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. 29Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. 30Jákób ezt kérte: Mondd meg nekem a nevedet! De ő ezt mondta: Miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. 31Jákób Penúélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. 32Már sütött a nap, amikor átkelt Penúélnál, és sántított csípőjére.
·        1Móz 33. – Jákób kibékül Ézsauval
 
1Amikor Jákób föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és négyszáz ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. 2Előreállította a szolgálókat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. 3Ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. 4Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. 5Amikor föltekintett, és meglátta az asszonyokat és gyermekeket, azt kérdezte: Kik ezek? Ő így felelt: A gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak. 6Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. 7Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. 8Akkor ezt mondta Ézsau: Mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő ezt felelte: Arra, hogy elnyerjem uram jóindulatát. 9Ézsau ezt mondta: Van nekem bőven, öcsém, legyen a tied, ami a tied! 10De Jákób ezt mondta: Ne úgy, hanem ha elnyertem jóindulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot! Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. 11Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta.
 
 
·        Karikázd be a helyes választ!
 
1.      Miért indult haza Jákób?
a.) Mert az apósa elkergette.
b.) Mert a feleségei kérték
c.) Mert a gyerekei kérték
d.) Mert Isten ezt parancsolta neki
2.      Kivel tusakodott Jákób éjszaka?
a.) Ézsauval
b.) A sátánnal
c.) Isten angyalával
d.) Egy ismeretelem emberrel
3.      Mit lett Jákób új neve?
a.) Izmael
b.) Izrael
c.) Izsák
d.) Jézus
4.      Mivel békítette meg Jákób Ézsaut?
a.) Ajándékkal.
b.) Bocsánatkéréssel
c.) Egy énekkel
d.) Neki adta mindenét
5.      Hol sérült meg Jákób?
a.) A fején
b.) A lábán
c.) A csípőjén
d.) A kezén
6.      Mit kért Jákób Isten angyalától?
a.) Pénzt
b.) Áldást
c.) Bölcsességet
d.) Hosszú életet


·        Igaz vagy hamis?
1.      Jákób egyedül indult haza. __
2.      Jákób feleségei nem akartak vele menni. __
3.      Jákób egész éjszaka tusakodott Ézsauval. __
4.      Jákób sok ajándékot adott a testvérének. ___
5.      Jákób egy új ruhát kapott Isten angyalától. __
6.      Jákób örök életére sánta maradt. ___
 


·        Kakukktojás:


1.      Penuél, Jabbók, Paddan-Aram, Bábel
2.      tó, gázló, patak, forgócsont,
3.      Lea, Ráhel, Ézsau, Benjámin
4.      kibékül, tusakodik, meggyilkol, megcsókol
 
·        Rejtvény:


1.                      Jákób apja ..........................................
2.                      Izsák anyja ........................................
3.                      Ábrahám unokaöccse ..........................
4.                      Ahol Jákób oltárt épített .......................
5.                       Jákób apósa ........................................
6.                       Sára szolgálója  ……............................
7.                       Noé építette .........................................
8.                       Ahol áldozatott mutatnak be………….
9.                       Jákób sérült testrésze………………...
10.                  Jákób ezt látta éjszaka ……………......
11.                  Jákób apja…………………........
12.                  Jákób anyja ..................................……
 
Megfejtés:.........................................................
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése