2014. február 24., hétfő

József rabszolga lesz (12. lecke)

12. lecke
József rabszolga lesz
·        Megtanulni az aranymondást:
De Izráel Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, s ezért tarka ruhát csináltatott neki.” (1Móz 37:3)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 37-39
 
·        1Móz 37:1-11. – József álmai
1Jákób is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt: Kánaán földjén. 2Ez Jákób nemzetségének a története: Amikor József tizenhét éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának, apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. 3De Izráel Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, s ezért tarka ruhát csináltatott neki. 4Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzá szólni. 5Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. 6Ezt mondta nekik: Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam! 7Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és állva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. 8Testvérei azt mondták neki: Talán király akarsz lenni fölöttünk? Vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. 9Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek. Ezt mondta: Már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és tizenegy csillag. 10Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki: Micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk eléd, anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted?! 11Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megjegyezte ezt a dolgot.
·        1Móz 37:12-36. – Józsefet eladják a testvérei
12Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. 13Izráel ezt mondta Józsefnek: Testvéreid Sikemben legeltetnek. Gyere csak, elküldelek hozzájuk! 18Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. 19Ezt mondták egymásnak: Nézzétek, ott jön az álomlátó! 20Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból! 21Amikor ezt Rúben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta: Ne ontsatok vért! Dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá! 23Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát. 24Azután fogták, és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. 25Ezután leültek enni. Föltekintve, látták, hogy éppen egy izmaeli karaván közeledik Gileád felől. 26Ekkor azt mondta Júda a testvéreinek: Mi haszna, ha megöljük testvérünket, és elföldeljük a vérét? 27Gyertek, adjuk el az izmáelieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő! 28Közben azonban midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmáelieknek húsz ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. 29Amikor Rúben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta a ruháját, 30visszatért testvéreihez, és azt mondta: Nincs meg a gyerek! Jaj nekem! Hova legyek? 31Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérébe. 32Azután elküldték a tarka ruhát, elvitették apjukhoz, ezzel az üzenettel: Ezt találtuk. Nézd meg jól: a fiad ruhája ez, vagy sem? 33Ő felismerte, és azt mondta: Az én fiam ruhája ez! Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet! 34És megszaggatta Jákób a felsőruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát.
 
 
·        Karikázd be a helyes választ!
 
1.      Mit készíttetet Jákób Józsefnek?
a.) Egy szép sarút.
b.) Egy szép kalapot.
c.) Egy szép táskát.
d.) Egy szép ruhát.
2.      Hogyan viszonyult József a testvéreihez?
a.) Verekedett velük.
b.) Árulkodott rájuk.
c.) Segített nekik.
d.) Nem törődött velük.
3.      Mit tettek Józseffel a testvérei?
a.) Agyonverték.
b.) Megkínozták.
c.) Bedobták egy kútba.
d.) Elkergették otthonról.
4.      Kik vitték Józsefet Egyiptomba?
a.) A testvérei.
b.) Az apja.
c.) A midjáni kereskedők
d.) Az izmáeli kereskedők
5.      Ki akarta megmenteni József életét??
a.) Rúben
b.) Júda
c.) Lévi
d.) Simeon
6.      Mit hazudtak József testvérek az apjuknak?
a.) Hogy elveszett József.
b.) Hogy elrabolták Józsefet.
c.) Hogy vadállat tépte szét Józsefet.
d.) Hogy rablók ölték meg Józsefet.


 
·        Igaz vagy hamis?
1.      Jákób Józsefet szerette a legjobban. __
2.      József különleges álmokat látott. __
3.      József álmában angyalokat látott. __
4.      Józsefet a testvérei eladták rabszolgának. ___
5.      Józsefet Rúben húzta ki a kútból. __
6.      József rabszolga lett Egyiptomban. ___


·        Kakukktojás:


1.      Rúben, Júdás, Júda, Jákób,
2.      Nap, Hold, Csillag, üstökös
3.      álom, hajó, kéve, király,
4.      kút, ruha, kereskedők, kard
·        Rejtvény:


1.                      Kit dobtak be a kútba? .........................
2.                      Itt épített oltárt Jákób ...........................
3.                      Jákób egyik felesége ..........................
4.                      Ide vitték Józsefet ................................
5.                       Ádám felesége ....................................
6.                       Jákób apja  ……...................................
7.                       Jákób kedvenc fia  ..............................
8.                       Jákób apósa………….........................
9.                       Mit őriztek József testvérei……............
10.                  Ábrahám felesége ...............................
11.                  Jákób testvére .....................................
12.                  Ez lett József .......................................
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megfejtés:.........................................................

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése