2014. október 15., szerda

Jerikó elfoglalása (19. lecke)

19. lecke
Jerikó elfoglalása
·        Megtanulni az aranymondást:
Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak: Lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt.” (Józs 6:2)
·        Elolvasni a Bibliából: Józsué 6.
·        Józsué 6:1-21. – Jerikó elfoglalása
Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izráel fiai miatt, hogy se ki, se be nem mehetett senki. Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak: Lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer: így tégy hat napon át! Hét pap vigyen hét kosszarvból készült kürtöt a láda előtt! A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket! És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, törjön ki hatalmas csatakiáltásban az egész nép! Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenest előre. Józsué, Nún fia hívatta tehát a papokat, és így szólt hozzájuk: Vegyétek föl a szövetség ládáját, hét pap pedig vigyen hét kosszarvból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta: Vonuljatok föl, járjátok körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt! Úgy is történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek. A hét pap, aki a hét kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult, és fújta a kürtöket, az Úr szövetségládája pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd pedig a láda után ment, és egyfolytában fújták a kürtöket. A népnek azonban megparancsolta Józsué: Ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki csatakiáltásban. Akkor aztán kiáltozzatok! Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Józsué, a papok pedig fölvették az Úr ládáját. A hét pap, aki a hét kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvéd pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. A második napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszatértek a táborba. Így cselekedtek hat napon át. A hetedik napon pedig az történt, hogy pirkadatkor fölkeltek, és a szokott módon megkerülték a várost, most azonban hétszer. Csak ezen a napon kerülték meg hétszer a várost. Amikor hetedszer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek: Kiáltsatok, mert nektek adja az Úr a várost! Átok terhe alatt ki kell irtani a várost, az Úré az mindenestül! Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok; el ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert átkot hoztok Izráel táborára, és szerencsétlenségbe döntitek! Az összes ezüstöt és aranyat meg a réz- és vastárgyakat az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltani kezdett a nép, és megfújták a kürtöket. És amikor meghallotta a nép a kürtzengést, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Kardélre hánytak, kiirtottak mindent, ami a városban volt: férfit és nőt, ifjat és öreget, marhát, juhot és szamarat.
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      A zsidóknak minden nap hétszer kellett körbejárniuk Jerikót. __
2.      A papoknak a szövetség ládáját kellett vinniük a város körül. __
3.      A kürtök csak a hetedik napon szólaltak meg. __
4.      A hetedik napon sötétség borult az egész városra. __
5.      Jerikó lakosai közöl csak Ráháb és a családja maradt életben. ___
6.      Az összes aranyat és értéket az Úrnak kellet félretenni. ___
·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Ki volt Izrael népének a vezetője?
a.) Mózes b.) Józsué c.) Dávid d.) Áron
2.      Mit vittek a papok a kezükben?
a.) egy gyertyatartót b.) egy oltárt c) a szent ládát d.) keresztet
3.      Hány kürtnek kellett megszólalnia?
a.) egy b.) kettő c.) öt d.) hét
4.      Hányszor járták körbe a várost a hetedik napon?
a.) öt b.) tíz c.) hét d.) egy
5.      Ki maradt életben a jerikóiak közül?
a.) Ruth b.) Ráháb c.) Ruben d.) senki
6.      Kinek adták az aranyat és az ezüstöt?
a.) Józsuénak b.) Ráhábnak c.) Istennek
d.) A népnek
·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.) Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer: így tégy - hét - hat - öt - napon át!
2.) A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, a - katonák - asszonyok - papok - pedig fújják meg a kürtöket.
3.) Csak a parázna - Ráháb - Ruth - Naomi - maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk.
4.) Az összes ezüstöt és aranyat meg a réz- és vastárgyakat az - Ráhábnak, Józsuénak - Úrnak szenteljétek.
5.) És amikor meghallotta a nép a kürtzengést, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a - torony - kőfal - templom - leomlott.
6.) A hét pap, aki a - négy - hat - hét - kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket.

 
·        Szóháló:


1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
 
 
 
A
T
A
K
O
P
P
A
J
O
P
J
T
A
T
Ü
É
H
É
K
E
V
É
Ó
A
R
A
R
Á
H
Á
B
R
Á
P
Z
R
A
H
T
R
E
R
E
I
R
A
S
A
R
A
N
Y
Z
E
R
K
O
R
U
Z
E
Z
Ü
S
T
R
E
Ó
S
Á
É
K
I
Á
L
T
R
O
N
F
S
R
B
I
H
K
L
T
O
R
A
A
E
A
U
É
O
Á
E
L
E
O
M
L
I
K
B
T
O
T
L
E
L
H
V
I
L
A
N
O
H
A
T
V
A
É
C
S
E
R
Ő
T
A
T
A
D
A
T
S
E
T
A
N


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése