2014. október 20., hétfő

Az ország elfoglalása (20. lecke)

20. lecke
Az ország elfoglalása
·        Megtanulni az aranymondást:
"Az URat, a mi Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk!" (Józs 24:24)
·        Elolvasni a Bibliából: Józsué 7-10.
·        Józsué 7:1-9. – Izrael veresége Ajnál
1De Izráel fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért föllángolt az ÚR haragja Izráel fiai ellen. 2Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, és azt mondta nekik: Menjetek, és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek, és kémkedtek Ajban. 3Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki: Ne vonuljon föl az egész nép. Csak két- vagy háromezer ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fáraszd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. 4Fölvonultak tehát oda a népből mintegy háromezren, de megfutamodtak Aj emberei elől. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. 6Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az ÚR ládája előtt, és úgy maradt estig Izráel véneivel együtt. A fejükre port hintettek. 7Közben ezt mondta Józsué: Jaj, URam, URam! Miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bár csak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk! 8Ó, Uram! Mit mondjak most, hogy Izráel máris meghátrált ellenségei előtt? 9Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körülfognak bennünket, és még a nevünket is kiirtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért?
·        Józsué 7:10-26. – A vereség oka: Ákán bűne
10Az ÚR azt felelte Józsuénak: Kelj föl! Miért estél arcra? 11Vétkezett Izráel, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmijuk közé tették. 12Azért nem tudtak megállni Izráel fiai ellenségeikkel szemben és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. 14Jöjjetek ide reggel törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az ÚR, jöjjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az ÚR, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az ÚR, jöjjenek ide a férfiak. 15Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni mindenével együtt, mert áthágta az ÚR szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izráelben. 16Józsué korán reggel fölkelt, felsorakoztatta Izráel törzseit, és a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt jelölte meg. 19Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak: Fiam, adj dicsőséget az ÚRnak, Izráel Istenének! Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. 20Ákán így válaszolt Józsuénak: Bizony, vétkeztem az ÚR, Izráel Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem: 21Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, kétszáz sekel ezüstöt és egy ötven sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. 22Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csakugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt. 23Kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izráel fiaihoz, és odatették az ÚR színe elé. 24Józsué pedig fogta Ákánt, Zerah fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izráel, és elvitték őket az Ákór völgyébe. 25Ekkor azt mondta Józsué: Szerencsétlenséget hoztál ránk! Fordítsa az ÚR ezt a szerencsétlenséget most rád! És megkövezte őket egész Izráel, majd elégették őket. Így kövezték meg őket. 26Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig is megvan. Ekkor megszűnt az ÚR izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Ákór völgyének mind a mai napig.
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Ákán elvett magának a zsákmányból és elrejtette azt a sátrában. __
2.      Isten azzal bűntette meg a zsidókat, hogy csatát vesztettek. __
3.      Józsué nem tudta kideríteni, hogy ki vétkezett. __
4.      Aj városa ellen háromezer ember vonult fel. __
5.      Aj városának a falai magától leomlottak. ___
6.      Isten sorsvetéssel mutatta meg, hogy ki a bűnös. ___
·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hányan ember vonult fel a város ellen?
a.) 300 b.) 1000 c.) 3000 d.) 5000
2.      Ki vétkezett Izrael fiai közül?
a.) Ábrahám b.) Ákán c) Ádám d.) Hámán
3.      Hol találták meg a lopott kincset?
a.) egy sátorban b.) egy táskában c.) a víz alatt d.) egy házban
4.      Hogy lepleződött le a tolvaj?
a.) véletlenül b.) sorsvetéssel c.) elárulta magát d.) sehogy
5.      Mi történt a tolvajjal?
a.) börtönbe zárták b.) száműzték c.) megverték d.) megölték
6.      Melyik várost nem tudták elfoglalni a zsidók?
a.) Damaszkusz b.) Jeruzsálem c.) Aj d.) Jerikó

·        Pótold a hiányzó szót!
1.) De Izráel fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való ................, elvett a kiirtandó dolgokból.
2.) Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból ....................., és azt mondta nekik: Menjetek, és nézzetek körül azon a földön.
3.) Fölvonultak tehát oda a népből mintegy ....................................., de megfutamodtak Aj emberei elől.
4.) Megláttam a zsákmány között egy szép sineári .............................., kétszáz sekel ezüstöt és egy ötven sekel súlyú aranyrudat.
5.) Józsué korán reggel fölkelt, felsorakoztatta Izráel törzseit, és a .............................. a Júda törzséből való Ákánt jelölte meg.
6.) Ott vannak a ................................ elásva a földbe, az ezüst is alattuk van.

 
·        Szóháló:

1.      ………………….....
2.      ………………….....
3.      …………………....
4.      …………………....
5.      …………………....
6.      …………………....
7.      …………………....
8.      …………………....
9.      …………………....
10. …………………....
 
 
K
Ö
M
O
T
Ö
E
S
U
K
M
E
Ö
K
Ö
N
T
Ö
S
E
S
U
E
Z
N
Ő
D
Á
K
Á
T
Z
S
K
G
M
T
H
M
B
Á
M
O
Ü
Z
Á
K
E
Ö
A
Á
Ó
J
Ó
Z
S
U
É
Ö
G
K
L
Z
J
Ó
Z
S
T
E
T
V
K
Ö
O
E
G
Ő
G
I
A
T
E
E
Ö
N
M
Z
S
E
M
I
R
E
T
Z
V
T
Á
S
Á
T
É
R
A
J
Ó
S
Z
Ö
K
O
N
Á
K
Á
N
O
R
S
É
D
H
Á
R
E
L
Á
S
Á
T
O
R
H
Á
R
O
M
E
Z
E
R
S
Á
R


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése