2014. november 1., szombat

A pusztai vándorlás (18. lecke)

18. lecke
A pusztai vándorlás
·        Megtanulni az aranymondást:
 
Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!" (Zsid 4:7)
·        Elolvasni a Bibliából: 4Móz 13-14.
 
·        4Mózes 13. - Mózes kémeket küld Kánaánba
1Az ÚR így beszélt Mózeshez: 2Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izráel fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert.  3Mózes elküldte őket a Párán-pusztából az ÚR parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izráelben. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet. 23Amikor eljutottak az Eskól-völgyig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. 25Negyven nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből. 26Visszamentek, és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izráel fiainak egész közösségéhez a Párán-pusztába, Kádésba. Beszámoltak nekik meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. 27Elbeszélésükben ezt mondták: Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse!  28De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok. 30Bár Káléb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele,  31de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták: Nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. 32És rossz hírét terjesztették Izráel fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek.
·        4Mózes 14. - A nép zúgolódása és bűnhődése
1Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel.  2Izráel fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség: Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában!  3Miért akar bevinni minket az ÚR arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? 4Majd ezt mondták egymásnak: Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba!  
5Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izráel közösségének egész gyülekezete előtt. 6De Józsué, Nún fia és Káléb, Jefunne fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat,  7és ezt mondták Izráel fiai egész közösségének: A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld. 8Ha az ÚR kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. 9Csak az ÚR ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az ÚR velünk van! Ne féljetek tőlük! 
Az ÚR így beszélt Mózeshez és Áronhoz: 27Meddig zúgolódik ellenem ez a gonosz közösség? Meghallottam Izráel fiainak zúgolódását, mert sokat zúgolódtak ellenem. 30Nem mentek be arra a földre, amelyről esküvel ígértem, hogy ott fogtok lakni, csak Káléb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia. 31De gyermekeiteket, akikről azt mondtátok, hogy prédává lesznek, azokat beviszem, és megismerik azt a földet, amelyet ti megvetettetek. 32De ti holtan hullotok el itt a pusztában. 33Fiaitok pásztorok lesznek a pusztában negyven esztendeig, és bűnhődnek a ti hűtlenségetekért, míg holttesteitek az utolsóig a pusztában nem lesznek. 34Negyven napig kémleltétek ki azt a földet, most negyven évig bűnhődjetek, egy-egy napért egy-egy esztendőt számítva, hogy megtudjátok, mi az, ha én ellenkezem veletek. 
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      A kémek egyetértettek abban, hogy könnyen el lehet foglalni az országot. __
2.      Csak Józsué és Káleb mondták azt, hogy Isten segítségével el tudják majd foglalni az országot. __
3.      A kémek egy hatalmas szőlőfürtöt is hoztak magukkal. __
4.      A nép zúgolódni kezdett Mózes ellen és vissza akart térni Egyiptomba. __
5.      Isten büntetése az volt, hogy negyven évig nem mehetnek be az ígéret földjére. ___
6.      Csak Káleb és Józsué volt az, aki később bemehetett az ígéret földjére. __


·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hányan voltak a kémek?
a.) tíz b.) tizenkettő c.) húsz d.) száz
2.      Hány napig tartott a kémek útja?
a.) öt b.) tíz c.) tizenkettő d.) 40
3.                  Hova akartak visszatérni?
a.) Bábel b.) Egyiptom c.) Bétel d.) Hóreb
4.      Mi volt a nép büntetése?
a.) meghaltak b.)  jégeső c.) betegség d.) semmi
5.      Ki hitt Isten szavának?
a.) Káin b.) Kánaán c.) Ákán d.) Káleb
6.      Hány évig vándoroltak a pusztában?
a.) negyven b.) ötven c.) hatvan d.) hetven

·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.) Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki - Bábel - Asszíria - Kánaán - földjét, amelyet Izráel fiainak akarok adni.
2.) Mindegyik ősi törzsből  - egy - kettő - három - férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert.  
3.) Bár - Káin - Káléb - Ábel - csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele.
4.) Fiaitok pásztorok lesznek a pusztában - hetven - negyven - harminc - esztendeig, és bűnhődnek a ti hűtlenségetekért.
 
·        Szóháló:

1.      …………………....................
2.      …………………...................
3.      …………………..................
4.      …………………..................
5.      …………………..................
6.      …………………...................
7.      …………………....................
8.      …………………....................
9.      …………………..................
10. …………………...................
 
M
E
N
E
M
E
G
N
E
L
S
Z
R
E
M
E
G
H
A
L
E
L
E
Z
S
E
M
E
G
E
A
J
E
J
E
M
Ő
Ő
T
E
M
Y
M
L
E
N
E
N
E
L
L
E
G
E
V
E
A
P
J
Ó
Z
S
Ő
É
M
B
N
E
N
V
U
Z
S
U
É
F
L
E
E
E
N
E
E
S
E
Z
K
Z
Ü
E
G
G
Y
E
J
Ó
Z
S
U
É
K
R
F
T
E
G
Y
I
P
T
O
M
M
Á
T
E
E
G
Y
I
P
T
A
M
O
E
L
E
L
R
E
G
Y
E
T
É
T
A
K
E
T
T
F
Z
Ú
G
O
L
Ó
D
Á
S
B
T
Ü
E
K
Á
N
A
Á
N
Á
N
A
N
E
T
K
Á
N
A
K
Á
R
A
T
Á
N
A
R
E


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése