2015. február 10., kedd

Salamon király (29. lecke)


29. lecke
Salamon király
 
·        Megtanulni az aranymondást:
"Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között!" (1Kir 3:9)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Királyok 1-10.
 
·        1Kir 3:1-15. – Salamon bölcsességet kér az Úrtól
3Salamon szerette ugyan az URat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt. 4A király Gibeónba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer ezer állatot mutatott be Salamon égőáldozatul azon az oltáron. 5Akkor éjjel megjelent Gibeónban az ÚR Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: Kérj valamit, én megadom neked! 6Salamon ezt felelte: Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. 7És most URam, Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám, Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. 8És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni; nem számlálható meg a sokasága miatt. 9Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?! 10Tetszett az ÚRnak, hogy ezt kérte Salamon. 11Azért ezt mondta neki Isten: Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, 12ezért teljesítem kérésedet: olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. 13Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. 14Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked.
 
·        1Kir 3:16-28. – Salamon bölcs ítélete
16Abban az időben két parázna nő jelent meg a királynál, és megálltak előtte. 17Az egyik nő ezt mondta: Kérlek, uram, én ezzel a nővel egy házban lakom, és én ott szültem nála abban a házban. 18Három nappal azután, hogy szültem, ez a nő is szült. Csak magunk voltunk a házban, nem volt velünk senki idegen; kettőnkön kívül senki sem volt a házban. 19De egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, mert ráfeküdt. 20És fölkelt éjfélkor, elvette mellőlem a fiamat, amíg szolgálólányod aludt, és a keblére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. 21Amikor reggel felkeltem, hogy megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor reggel jól megnéztem, kitűnt, hogy nem az a fiú volt, akit én szültem. 22Ekkor a másik nő ezt mondta: Nem úgy van! Az én fiam él, a te fiad az, aki meghalt. Amaz viszont ezt mondta: Nem igaz! A te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él! Így vitatkoztak a király előtt. 23Akkor ezt mondta a király: Ez azt állítja: az én fiam él, a te fiad halt meg. Amaz meg ezt mondja: nem igaz; a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. 24Azért ezt mondta a király: Hozzatok ide egy kardot. Oda is hoztak egy kardot a királynak. 25A király ezt parancsolta: Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak! 26Ekkor azt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve a fián: Kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek! A másik azonban ezt mondta: Ne legyen se az enyém, se a tiéd, vágjátok ketté! 27Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta: Adjátok annak az élő gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő az anyja! 28Egész Izráel meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot.
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Dávid halála után fia, Sámuel lett a király. __
2.      Salamonnak egyszer álmában megjelent Isten. __
3.      Salamon gazdagságot és hatalmat kért Istentől. __
4.      Salamon bölcs királyként uralkodott. __
5.      Salamon egyszer azt parancsolta, hogy vágjanak ketté egy gyereket. __
6.      Salamonhoz egyszer két apa ment, akik összevesztek azon, hogy kinek a fia halt meg. __


·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Dávid melyik fia lett a király?
a.) Saul b.) Adónijjá c.) Sámson d.) Salamon
2.      Mit ígért Isten Salamonnak?
a.) hosszú életet b.) sok gyereket c.) sok háborút d.) sok vendéget
3.      Mit kért Istentől Salamon?         
a.) pénzt b.) hatalmat c.) bölcsességet d.) tudást
4.      Kit akart kettévágatni Salamon?
a.) egy tehenet  b.) egy gyereket c.) egy katonát d.) egy almát
5.      Kik mentek Salamonhoz azzal a kéréssel, hogy tegyen igazságot?
a.) két katona b.) két vámszedő c.) két nő
d.) két leprás


·        Pótold a hiányzó szót

1.)   Akkor éjjel megjelent Gibeónban az ÚR ............................. álmában, és ezt mondta Isten: Kérj valamit, én megadom neked.
2.)   Adj azért szolgádnak .............................. szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között.
3.)   Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor............................ ......................... adok neked.
4.)   A király ezt parancsolta: Vágjátok ketté az élő ..........................., és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak!

·        Rejtvény
 
1.) Itt jelent meg az Úr Salamonnak ..........................
2.) Tíznek a fele.........................................................
3.) Az óriás neve, akit Dávid legyőzött .....................
4.) Mózes tízet kapott belőle ......................................
5.) Izrael első királya ..................................................
6.) Sámuel apja  .......……..........................................
7.) Ellenséges nép  ...................................................
8.) A próféta aki királlyá kente Dávidot…………......
9.) A főpap akihez a kis Sámuel került……...............
10.) Akit Salamon ketté akart vágatni .......................
 
Megfejtés:..................................................................
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése