2015. április 13., hétfő

Jónás (2.) 34. lecke


34. lecke
Jónás (2.)
·        Megtanulni az aranymondást:
Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.(Zsoltár 103:8.)
·        Elolvasni a Bibliából: Jónás 3-4.
 
·        Jónás 3:1-10. – Jónás prédikálására Ninive megtér
 1Az ÚR igéje másodszor is szólt Jónáshoz: 2Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked!  3Jónás elindult, és elment Ninivébe az ÚR szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek: három nap kellett a bejárásához.  4Elindult tehát Jónás befelé a városba egynapi járásra, és ezt hirdette: Még negyven nap és elpusztul Ninive! 5Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja-nagyja.  6Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. 7Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket: Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! 8Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel! 9Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el!  10Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg.
 
·        Jónás 4:1-11. – Jónás vitája Istennel
 1Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. 2Így imádkozott az ÚRhoz: Ó, URam! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam! Azért akartam először Tarsísba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod.  3Most azért URam, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem!  4Az ÚR azonban ezt kérdezte: Igazad van-e, hogy haragszol?! 5Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. 6Az ÚRisten pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszulléttől. Jónás nagyon örült a bokornak. 7Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. 8Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta: Jobb meghalnom, mint élnem! 9Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól: Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt: Igazam van! Haragszom mindhalálig! 10Az ÚR ezt mondta: Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél; amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. 11Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint tizenkétszer tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között? És ott a sok állat is!
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Isten másodszor is Ninivébe küldte Jónást. ___
2.      Jónásnak meghirdette a város pusztulását. ___
3.      Ninive lakosa nem hitek Jónás szavának. ___
4.      Isten elpusztította Ninive városát. ___
5.      Jónás megharagudott Istenre.___
6.      Jónás egy bokor árnyékában pihent. ___
 


·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hová küldte Isten másodszor Jónást?
a.) Jeruzsálembe b.) Samáriába
c.) Társísba d.) Ninivébe
2.      Hány nap múlva pusztul el a város?
a.) három b) hét c.) tíz d.) negyven
3.      Hány nap kellet a város bejárásához?
a.) egy b.) kettő c.) három d.) hét
4.      Mit tett Ninive városa?
a.) üldözte Jónást b.) nem hallgatott rá
c.) megbánta bűneit és megtért d.) elmenekült
5.      Mit tett Jónás?
a.) várta  a város pusztulását
b.) imádkozott a város megmeneküléséért
6.      Mit tett Isten?         
a.) megbocsátott nekik
b.) elpusztította a várost


·        Pótold a hiányzó szót:
1.)   Elindult tehát Jónás befelé a városba egynapi járásra, és ezt hirdette: Még ........................... nap és elpusztul Ninive! 
2.)   Ninive lakosai azonban hittek Istennek, ............. hirdettek, és ............................. öltött a város apraja-nagyja.  
3.)   Az ÚRisten pedig úgy intézte, hogy egy .............................. nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszulléttől.
4.)   Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy .................... megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. 
 


·        Szóháló:
1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
N
Y
A
H
A
R
A
G
S
Z
I
K
Y
A
H
A
R
E
V
E
Z
S
O
L
A
N
E
G
Y
V
E
N
S
Á
S
Z
N
Á
R
O
Á
R
N
Y
É
K
Á
M
E
R
E
R
E
N
E
F
É
R
E
G
G
N
F
E
R
K
F
É
K
U
K
Á
Y
Á
E
G
E
I
É
K
É
H
Á
K
O
B
O
K
O
R
G
U
B
A
R
I
K
Ö
K
O
R
Á
É
N
É
K
I
R
O
J
O
B
O
L
F
Y
R
I
K
I
R
T
K
O
R
Y
R
H
E
R
I
K
O
R
T
R
Ó
N
E
Ó
G
I
K
I


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése