2015. május 4., hétfő

Dániel (35. lecke)


35. lecke
Dániel (1.)
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király!(Dániel 1:17.)
·        Elolvasni a történetet a Bibliából: Dániel 1. és 3. fejezet
 
·        Dániel 3:1-33. – Három férfi a tüzes kemencében
1Nebukadneccar király csináltatott egy hatvan könyök magas és hat könyök széles aranyszobrot. Fölállíttatta azt a Dúrá völgyében, Babilon városában. 2Azután összehívatta Nebukadneccar király a kormányzókat, az elöljárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadneccar király felállíttatott. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette: Megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, 5hogy amint meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le, és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadneccar király felállíttatott! 6Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe! 7Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, síp, citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak, és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadneccar király felállíttatott. 8Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. 13Ekkor Nebukadneccar haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abédnegót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. 14Nebukadneccar ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és Abédnegó! Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattam? 16Sadrak, Mésak és Abédnegó így válaszolt a királynak: Ó Nebukadneccar! Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. 17Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király!  18De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál!  19Ekkor Nebukadneccart úgy elöntötte a harag Sadrak, Mésak és Abédnegó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan be szokták fűteni.  21Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostul, alsóruhástul és süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe.  24Nebukadneccar király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől: Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: Valóban úgy van, ó király! 25Ő azonban így szólt: Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. 27Az összegyűlt kormányzók, elöljárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt még a füst szaga sem járta át őket.  28Nebukadneccar ekkor így szólt: Áldott legyen a Sadrak, Mésak és Abédnegó Istene, mert elküldötte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk Istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük.  29Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abédnegó Istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát pedig tegyék szemétdombbá! Mert nincs más isten, aki így meg tud szabadítani.  30Azután a király megerősítette tisztségében Sadrakot, Mésakot és Abédnegót Babilon városában. 31Nebukadneccar király üzenete az egész birodalmában lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez: Békességetek növekedjék! 32Jónak látom kihirdetni a jeleket és a csodákat, amelyeket a felséges Isten tett. 33Mily nagyok az ő jelei, mily hatalmasak csodái! Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre!
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Nebukadneccar király egy aranyszobrot csináltatott. __
2.      Dániel és barátai nem voltak hajlandók leborulni a szobor előtt. __
3.      Dánielt a barátai vádolták be a királynál.___
4.      A király börtönbe záratta Dánielt és barátait. __
5.      Dánielnek és barátainak csak a ruhájuk éget meg. __
6.      A király megparancsolta, hogy mindenki tisztelje a Dániel Istenét. ___


·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Hol állította fel az aranyszobrot a király?
a.) Jeruzsálemben b.) Samáriában
c.) Babilonban d.) Ninévében
2.      Mi volt Dániel másik neve?
a.) Sadrak b.) Saul c.) Sámuel d.) Sámson
3.      Milyen magas volt az aranyszobor?
a.) 60 könyök b.) 6 könyök c.) 66 könyök
4.      Hová került Dániel?
a.) börtönbe zárták b.) rabszolga lett
c.) egy kemencébe dobták be d.) kivégezték
5.      Hány embert dobtak be a kemencébe?
a.) egy b.) kettő c.) három d.) négy
6.      Hány embert látott a tűzben a király?
a.) három b.) négy c.) hét d.) egy·        Pótold a hiányzó szót

1.) ................................... király csináltatott egy hatvan könyök magas és hat könyök széles aranyszobrot.
2.) Fölállíttatta azt a Dúrá völgyében, ...................... városában.
3.) Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják a tüzes ..................... !
4.) Ekkor azonban ........................ férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat.
5.) Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés.
5.) Mert nincs más isten, aki így meg tud ......................... .
 


·        Szóháló: 
1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
S
A
S
A
S
R
A
S
K
A
D
A
I
L
O
B
A
B
I
L
O
N
O
L
B
O
M
A
D
O
T
A
R
O
L
E
A
M
Á
S
R
I
Ű
M
M
L
O
B
B
M
É
S
A
K
Z
A
Á
E
C
O
L
É
S
A
K
E
M
E
N
C
E
R
A
B
E
D
N
E
G
Ó
Y
E
C
U
N
Y
A
R
A
B
A
R
Z
S
U
L
Y
A
R
A
M
A
N
Y
Ó
Z
S
U
A
R
A
N
Y
S
Z
O
B
O
R
L
R
A
N
Y
A
O
B
A
R
A
N
A
A
N
Y
É
R
A
L
Y
Á
R
A
N


 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése