2012. október 23., kedd

A csodálatos halfogás (49. lecke)

49. lecke
A csodálatos halfogás

·        Megtanulni az aranymondást:
Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! ” (Lk 5:8).
·        Elolvasni a Bibliából: Lukács 5:1-11.

·        Lk 5:1-11.  – Péter halfogása
1Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret-tó partján állt. 2Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. 3Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. 4Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!" 5Simon így felelt: "Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." 6S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; 7ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. 8Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: "Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!" 9A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek; 10de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: "Ne félj, ezen túl emberhalász leszel!" 11Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. 
 
·        Ki mondta kinek?
1.      "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!" __________ - __________
2.      "Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." ___________ - _________
3.      "Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!" ___________ - _________
4.      "Ne félj, ezen túl emberhalász leszel!" ___________ - _________

·        Egészítsd ki!
1.      Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a …………….-tó partján állt. 
2.      Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik ………………. volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól.
3.      "Mester, egész …………….. fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." 
4.      S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg ………….. kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik.
5.      "Menj el tőlem, mert ……………. ember vagyok, Uram!"
6.      Jézus akkor így szólt Simonhoz: "Ne félj, ezen túl ……………………. leszel!" 

·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézus megkérte Simon Péter, hogy hajóján vigye át őt a túlsó partra. ____
2.      Simon Péter hajója már tele volt sok hallal ezért nem tudta elvinni Jézust. ____
3.      Péter azt mondta Jézusnak, hogy ő egy nagyon jó ember. ____
4.      Jézus azt mondta Péternek, hogy ezen túl emberhalász lesz. ____

·        Kakukktojás
1.      hal, háló, horgászbot, hajó, víz, part, tó
2.      Heródes, Simon Péter, Jakab, János, Zebedeus fiai

·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………


A
L
A
J
J
I
M
O
M
I
L
Ő
N
A
L
I
A
Z
A
Z
I
M
O
K
É
M
A
L
K
B
Ű
N
Ö
S
Z
I
P
O
S
Z
A
M
Á
M
O
K
A
L
I
B
O
E
B
A
L
P
É
T
E
R
M
E
M
B
E
R
H
A
L
Á
S
Z
A
J
B
E
K
A
A
R
A
T
I
S
E
Á
E
D
E
R
L
T
Y
A
M
I
R
N
S
E
N
O
H
A
J
Ó
O
M
O
O
Z
U
C
S
Á
T
L
K
N
U
Z
S
É
S
S
Z
L
F
O
G
Á
S
S
O
D
Z
T
S
Ó
A
R
I
S
Z
E
G
E
N
E
Z
Á
R
E
T
O
D
S
Z
L
O
M
I
K
O
L
Ó
P
Ó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése