2012. október 17., szerda

A Hegyi beszéd (48. lecke)

48. lecke
A Hegyi beszéd

·        Megtanulni az aranymondást:
„Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes. ” (Mt 5:48).
·        Elolvasni a Bibliából: Mt 5,6,7.

·        Mt 5:1-12.  – Kik a boldogok?
1Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. 2Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: 3"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.  5Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.  6Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.  7Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.  8Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.  9Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.  10Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.  11Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.  12Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek."  
·        Mt 5:13-16. –  Só és világosság
 13"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.  14Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.  15A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.  16Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."
·        Mt 6:5-15. – Az imádkozás
5"Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. 6Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked." 7"Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. 8Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle." 9"Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, 10jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; 11mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, 12és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 13és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."
·        Mt 7:24-29. –  Aki kősziklára épít
Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. 25És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. 26Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. 27És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult." 28Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán,  29mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik.
 
·        Egészítsd ki!
1.      Boldogok a lelki szegények, mert övék a __________ __________ . 
2.      Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az __________ .
3.      "Ti vagytok a föld _______ ”.
4.      Ti vagytok a világ ____________ ”.
5.      A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a _________ alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék,
6.      "Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a _______ , mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. 
7.      Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki __________ építette a házát. 
8.      Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki __________ építette a házát. 

·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
E
L
V
I
L
Á
G
O
S
S
Á
G
L
Á
M
P
A
T
A
R
T
Ó
É
O
A
K
K
Ő
S
Z
I
K
L
A
K
G
I
R
G
A
L
M
A
S
O
K
A
O
M
I
M
J
Á
M
I
Z
Á
P
O
R
Á
M
A
T
M
I
M
E
H
Á
K
B
D
O
T
Ó
P
S
Ó
G
O
R
O
O
K
R
I
P
Á
T
Ó
É
M
V
S
L
O
I
K
A
S
I
T
N
O
Í
Z
O
Z
Z
O
V
É
K
A
Y
K
Z
É
N
Á
V
Á
R
O
S
O
E
L
E
L
D
S
Z
O
M
A
K
I
K
O
K
Á
O


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése