2012. október 10., szerda

A kánai menyegző (47. lecke)

47. lecke
A kánai menyegző

·        Megtanulni az aranymondást:
„Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. ” (Jn 2:11).
·        Elolvasni a Bibliából: Jn 2:1-12.

·        A kánai menyegző – Jn 2:1-12
1A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. 2Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. 3Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: "Nincs boruk." 4Mire Jézus azt mondta: "Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám."  5Anyja így szólt a szolgákhoz: "Bármit mond nektek, tegyétek meg." 6Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. 7Jézus így szólt hozzájuk: "Töltsétek meg a vedreket vízzel." És megtöltötték színültig. 8Aztán így szólt hozzájuk: "Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak." Ők vittek. 9Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, 10és így szólt hozzá: "Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort." 11Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. 12Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. 13Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. 

·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézust Kánában egy lakodalomba hívták meg. ___
2.      Jézust a lakodalomba elkísérte az anyja és az apja. ___
3.      Az ünnepség közben elfogyott a bor. ___
4.      Mária szólt a násznagynak, hogy elfogyott a bor. ___
5.      Jézus azt mondta, hogy ne igyanak több bort a vendégek. ___
6.      Jézus az mondta a szolgáknak, hogy a szomszédból kérjenek kölcsön bort.___
7.      A násznagy nem tudta honnan van a bor. ___
8.      Jézus első csodája a víz borrá változtatása volt. ___

·        Egészítsd ki!
1.      A harmadik napon menyegző volt a galileai __________. Ott volt Jézus anyja.
2.      Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: "______ ________." 
3.      Mire Jézus azt mondta: "Nem jött még el az én ______ ."
4.      Volt ott ______ kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. 
5.      Jézus így szólt hozzájuk: "Töltsétek meg a vedreket _________."
6.      Aztán így szólt hozzájuk: "Most merítsetek, és vigyetek a _____________."
7.      Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a ___________ : te pedig ekkorra tartogattad a jó bort." 
8.      Ezt tette Jézus első _______ a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. 

·        Kakukktojás
1.      bor, víz, kőveder, métréfa, születésnap, menyegző
2.      násznagy, kereskedő, Mária, Jézus, tanítványok, szolgák,

·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
16. …………………
G
A
L
I
L
E
A
L
I
L
O
J
V
A
A
K
A
T
K
V
Í
Z
B
O
R
E
Ő
K
M
E
N
Y
A
S
S
Z
O
N
Y
L
L
A
E
F
Á
L
P
I
Z
S
A
L
K
M
E
L
N
E
S
Y
E
L
O
M
I
M
Ő
É
G
O
Y
F
Z
A
R
Á
L
A
L
I
V
T
É
M
E
O
N
L
N
N
G
R
A
R
E
R
N
O
G
K
A
M
A
Y
Á
L
Á
L
D
É
Y
M
Z
A
G
O
U
L
K
Á
N
A
E
F
J
I
Ő
K
Y
B
M
A
S
Z
I
N
R
A
Ó
M

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése