2013. február 18., hétfő

A gazdag ember és a szegény Lázár (61. lecke)

61. lecke
A gazdag ember és a szegény Lázár
 
·        Megtanulni az aranymondást:
"Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj." (Jel 3:17-18).
·        Elolvasni a Bibliából: Lukács 16:19-31.
 
·        Lk 16:19-31 – A gazdag és Lázár
19"Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. 20Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, 21és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. 22Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. 23Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. 24Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. 25De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. 26Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. 27Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához; 28mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. 29Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! 30De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. 31Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül."
 
·        Ki mondta kinek?
1.      Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. ______ - ______
2.      Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. ______ - ______
 
·        Egészítsd ki!
1.      Volt egy ............. nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, 21és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal.
2.      Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt ............ házához; mert van öt ............., beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére.
3.      Ábrahám így válaszolt: Van ............., és vannak ................, hallgassanak azokra!
4.      Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a ............... közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek.
 
·        Igaz vagy hamis?
1.      Lázár egy nagyon gazdag ember volt, aki nap int napfényes lakomát rendezett. ___
2.      A gazdag ember mindig segített és enni adott a szegény koldusnak. __
3.      A szegény koldusnak a kutyák nyaldosták a sebeit. ___
4.      Amikor meghalt a koldus, ő a mennyországba került. ___
5.      Amikor meghalt a gazdag ember, ő a pokolba került. ___
6.      A gazdag a pokolban gyötrődve nagyon megszomjazott. __
7.      A gazdag azt kívánta Istentől, hogy bárcsak helyet cserélhetne a koldussal. __
8.      Isten azt mondta, hogy a halálunk után már nem lehet egyik helyről a másikra átkerülni. __
9.      A gazdag azt remélte, hogy ha a halottak közül meg valaki vissza a testvéreit figyelmeztetni, akkor azok hinni fognak a szónak. __
10. Isten szerint az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül megy el hozzájuk. __
 
 
·        Kakukktojás
1.      gazdag, koldus, kutyák, angyalok, hóhérok
2.      Lázár, Ábrahám, Mózes, Józsué
3.      víz, hajó, láng, szakadék, morzsák,
4.      testvér, próféta, bíbor, patyolat, kard
5.      fekély, seb, vese, nyelv, kebel
 
 
·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
A
L
L
Á
É
L
A
M
O
M
K
P
P
G
G
A
Z
D
A
G
B
Í
B
O
R
Ó
Y
T
K
S
Z
L
A
I
K
P
L
Ó
G
Ö
E
O
A
S
Z
T
A
L
O
D
F
Ú
T
S
M
O
R
Z
S
A
Y
K
U
É
N
R
T
A
R
Z
S
A
Z
A
O
S
T
É
E
V
L
Á
Z
Á
R
F
L
L
Y
A
Z
L
É
A
B
Á
M
A
E
M
Ó
R
T
A
E
R
L
R
M
K
I
K
U
T
Y
Á
K
M
A
K
A
N
É
T
É
T
Y
Á
T
U
A
B
M
H
Ó
Z
E
L
Y
Ü
K
A
Y
B
E
E
Á
M
Ó
L
Y
I
M
T
Y
A
I
N
N
M
Ó
Z
E
S
B
I
A
L
T

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése