2013. február 25., hétfő

Zákeus (62. lecke)

62. lecke
Zákeus
 
·        Megtanulni az aranymondást:
"Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." (Lk 19:10).
·        Elolvasni a Bibliából: Lukács 19:1-10.
 
 
·        Lk 19:1-10 – Zákeus

1Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. 2Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. 3Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. 4Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. 5Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." 6Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. 7Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: "Bűnös embernél szállt meg." 8Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: "Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki." 9Jézus így felelt neki: "Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. 10Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." 
 
·        Kakukktojás
1.      bűnös ember, fővámszedő, samáriai, kistermetű, Ábrahám fia
2.      Zákeus, Jézus, Jerikó, fügefa, pálmafa
 
·        Ki mondta kinek?
1.      Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. ______ - _____
2.      Bűnös embernél szállt meg. ______ - _____
3.      Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. ______ - _____
4.      Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. ______ - _____
 
·        Egészítsd ki!
1.      Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki ..................... volt
2.      Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de ................................. lévén, nem láthatta a sokaságtól
3.      Ezért előre futott és felmászott egy ...................... , hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie.
4.      Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell ............................ ."
5.      Akik ezt látták, mindnyájan ........................... , és így szóltak: "Bűnös embernél szállt meg."
6.      Uram, íme, vagyonom ............... a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a ............................ adom vissza neki."
 
·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézus Jeruzsálemen keresztülhaladva találkozott Zákeussal. ___
2.      Zákeus fővámszedő volt Jerikóban. ___
3.      Zákeus felmászott egy ház tetejére, hogy megnézhesse Jézust. ___
4.      Jézus azt, mondta Zákeusnak, hogy az ő házába akar megszállni. ___
5.      Zákeus nem volt hajlandó Jézust befogadni a házába. ___
6.      A sokaság zúgolódott Jézus ellen, amiért bement a Zákeus házába. ___
 
·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
S
Z
I
M
E
G
S
Z
Á
L
L
S
Z
Á
B
A
M
V
A
D
F
Ü
G
E
F
A
B
A
M
F
É
I
K
A
Á
K
E
J
U
S
M
Ő
J
E
R
M
I
K
Z
I
L
Z
Á
K
E
U
S
E
V
R
I
K
Ó
V
Ó
S
Z
K
F
B
Á
R
H
Z
G
Á
J
E
R
Á
M
I
A
S
I
O
R
B
I
A
Á
K
M
Z
S
A
R
É
M
R
A
T
M
A
R
K
M
K
E
S
Z
E
G
É
N
Y
I
R
A
A
H
O
Ó
Á
O
R
Z
E
G
É
N
Y
I
L
O
M
D
Á
N
M
B
S
E
E
M
B
E
R
F
I
A
L
I
I
M
I
A
R
I
S
D
E
L
V
E
S
Z
E
T
T
B
E
F
O
G
A
D
Ő
F
E
L
M
Á
S
Z
I
K
K
I
S
T
E
R
M
E
T
Ű
M
Á
S
Z
A
L
I

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése