2013. február 11., hétfő

Jézus megkenetése Betániában (60. lecke)

60. lecke
Jézus megkenetése Betániában
 
·        Megtanulni az aranymondást:

Bizony, mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére!" (Mt 26:13).
 
·        Elolvasni a Bibliából: János 12:1-11.
 
·        Jn 12:1-11 – Jézus megkenetése Betániában
1Jézus tehát hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. 2Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. 3Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt a kenet illatával. 5"Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek?" 6De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. 7Jézus erre így szólt: "Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta; 8mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek!" 9Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és odamentek; nemcsak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. 10A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, 11mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban.
 
·        Ki mondta kinek?
1.      Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? _______ - ________
2.      Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta; 8mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek! _______ - ________
  
·        Egészítsd ki!
1.      Jézus tehát hat nappal húsvét előtt elment ...................., ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül.
2.      Vacsorát készítettek ott neki, s ......... szolgált fel, ............. pedig a Jézussal együtt ülők között volt.
3.      Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus ............, és .............. törölte meg.
4.      Tanítványai közül az egyik, ........................, aki el akarta őt árulni, így szólt:
5.      Miért nem adták el inkább ezt a kenetet ...................... dénárért?
6.      Hagyd, hiszen ...................... napjára szánta.
7.      Mert a szegények mindig veletek lesznek, de ........ nem leszek mindig veletek!"
8.      A főpapok pedig elhatározták, hogy ............ is megölik,
 
·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézus hat nappal húsvét előtt Betániába ment. __
2.      Mária és Márta vacsorát készítettek Jézusnak. __
3.      Mária egy drága nárdus kenettel kente meg Júdás hátát. __
4.      Júdás azt mondta, hogy inkább a szegényeknek kellet volna adni a kenet árát. ___
5.      Jézus igazat adott Júdásnak. ___
6.      Júdás tolvaj volt és ellopta a tanítványok pénzét. __
7.      Lázár feltámasztása miatt soka hittek Jézusban. __
8.      A főpapok elhatározták, hogy megölik Lázárt. __
 
·        Kakukktojás
1.      Mária, Márta, Lázár, Júdás, Zákeus
2.      láb, haj, kereszt, dénár, kenet
3.      rómaiak, zsidók, tanítványok, főpapok
4.      szegények, tolvaj, samaritánus, Betánia
 
·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
E
N
E
M
E
M
I
M
O
Z
S
I
N
A
N
I
L
A
L
M
Z
S
I
B
Á
J
Ú
D
Á
S
M
Á
R
I
A
E
R
M
N
I
Z
Z
A
R
A
D
F
T
D
E
E
D
Á
E
N
T
N
Ó
Ő
Á
U
G
N
Á
R
G
I
A
A
K
P
N
S
Ö
O
O
D
É
N
Á
R
T
A
I
I
L
Y
I
I
N
A
M
A
O
P
A
L
I
L
T
L
Y
C
S
T
L
O
K
K
E
N
E
T
I
S
I
A
V
K
I
N
E
R
S
Z
É
N
Y
T
A
C
S
T
E
M
E
T
É
S
Z
A
J
I
Z


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése