2014. március 4., kedd

József börtönben (12./1. lecke)


12./1. lecke
József a börtönben
 
·        Megtanulni az aranymondást:
mert az ÚR Józseffel volt, és eredményessé tette az ÚR, amihez hozzáfogott.” (1Móz 39:23)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 39- 40.
 
·        1Móz 39:1-23. – József börtönbe kerül

1Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember: Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. 20Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva; ott volt börtönben. 21De az ÚR Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltté tette a börtönparancsnok előtt. 22A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. 23A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az ÚR Józseffel volt, és eredményessé tette az ÚR, amihez hozzáfogott.
·        1Móz 40:1-23. – József álmokat fejt meg a börtönben

1Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezett uruk, az egyiptomi király ellen. 2Megharagudott azért a fáraó a két főemberre, a főpohárnokra és a fősütőmesterre. 3Őrizetbe vétette őket a testőrparancsnok házában, abban a börtönben, ahol Józsefet fogva tartották. 4A testőrparancsnok Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja ki őket. Jó ideig maradtak őrizetben. 5Egyszer álmot álmodtak mindketten, az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akiket a börtönben fogva tartottak. Mindegyiknek az álma ugyanazon az éjszakán volt, és mindegyik álomnak megvolt a maga jelentése. 6Amikor reggel bement hozzájuk József, látta rajtuk, hogy izgatottak. 7Megkérdezte a fáraó főembereit, akik vele voltak őrizetben ura házában: Miért olyan szomorú ma az arcotok? 8Ők azt felelték neki: Álmot álmodtunk, de nincs, aki megfejtse. József ezt mondta nekik: Istennél van a megfejtés. Beszéljétek csak el nekem! 9A főpohárnok elbeszélte az álmot Józsefnek, és ezt mondta neki: Álmomban egy szőlőtő volt előttem. 10A szőlőtőn három vessző volt. Alighogy kihajtott, már ki is virágzott, és fürtjein megértek a szemek. 11Kezemben volt a fáraó pohara. Fogtam a szőlőszemeket, belefacsartam a fáraó poharába, és a poharat a fáraó kezébe adtam. 12József ezt mondta neki: A megfejtés a következő: A három vessző három nap. 13Három nap múlva fölemel téged a fáraó, visszahelyez a hivatalodba, és te adod a poharat a fáraó kezébe a régi rend szerint, amikor a pohárnoka voltál. 14De ne feledkezz meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges: említs meg engem a fáraónak, és vitess ki ebből a házból! 15Mert galádul raboltak el engem a héberek földjéről, és itt sem csináltam semmi rosszat, mégis tömlöcbe vetettek. 16Amikor a fősütőmester látta, hogy milyen jó a megfejtés, ezt mondta Józsefnek: Nekem meg álmomban három kosár kalács volt a fejemen. 17A felső kosárban mindenféle sütemény volt, ami a fáraónak készült, és a madarak ették azokat a fejemen levő kosárból. 18József ezt mondta válaszában: A megfejtés a következő: A három kosár három nap. 19Három nap múlva fölemel téged a fáraó, de fára akasztat, és madarak eszik le a húsodat. 20Harmadnap születésnapja volt a fáraónak, lakomát rendezett minden szolgájának, és fölemelte a főpohárnokot és a fősütőmestert szolgái jelenlétében: 21a főpohárnokot visszahelyezte pohárnoki tisztségébe, és ő adhatta a poharat a fáraó kezébe, 22a fősütőmestert pedig felakasztatta, ahogyan az álmukat megfejtette József. 23De a főpohárnok nem gondolt Józsefre, megfeledkezett róla.

 
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Józsefet Ninivébe vitték a kereskedők. __
2.      Józsefet Potifár, a fáraó főembere vásárolta meg. __
3.      József később börtönbe is került, ahol a fáraó két főemberének megfejtette az álmát. __
4.      A fősütőmester visszakerült a tisztségébe. ___
5.      A főpohárnokot kivégezték. ___
6.      A fősűtőmester kiszabadította Józsefet a börtönből. __
 

·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.      József ezt mondta nekik: - nálam - Istennél - embernél - van a megfejtés.
2.      A főpohárnok elbeszélte az álmot Józsefnek, és ezt mondta neki: Álmomban egy - fügefa - szőlőtő - almafa - volt előttem.
3.      Nekem meg álmomban három kosár - kalács - gyümölcs - ruha - volt a fejemen.
4.      Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember: - Pilátus - Heródes - Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka.
5.      Egyszer - látomást láttak - álmot álmodtak - csodát láttak - mindketten, az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akiket a börtönben fogva tartottak.
6.      A három vessző három nap. Három nap múlva fölemel téged a fáraó, - visszahelyez a hivatalodba - visszaküld a börtönbe - elveszi az életedet.
 


·        Karikázd be a helyes választ!


1.      Kit végeztek ki?
a.) a sütőmestert b.) a pohárnokot  c.) Potifárt
2.      Ki álmodott három kosár kalácsról?
a.) József b.) a sütőmester c.) a fáraó d.) Potifár
3.      Hány nap múlva szabadult a pohárnok?
a.) Egy b.) Kettő c.) Három d.) Öt
 
4.      Kinek a házába került József?
a.) a fáraó b.) Potifár c.) Izsák d.) Lábán
5.      Mit csinált József a börtönben?
a.) semmit b.) szomorkodott c.) segített másokon
6.      Ki szabadította ki a börtönből Józsefet?
a.) a fáraó b.) a pohárnok c.) a börtönőr d.) senki


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése