2014. március 17., hétfő

József és családja (14. lecke)

14. lecke
József és családja
 
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Ekkor oda lett a bátorságuk, és remegve mondták egymásnak: Mit cselekedett velünk az Isten?!” (1Móz 41:16)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 42-50.
·        1Móz 42:1-17. – Jákób Egyiptomba küldi fiai élelemért
1Jákób látta, hogy Egyiptomban van gabona, és azt mondta Jákób a fiainak: Mit néztek egymásra? 2Majd ezt mondta: Hallottam, hogy Egyiptomban van gabona, menjetek el, és vásároljatok ott gabonát, hogy életben maradjunk, és ne haljunk meg! 3Elment tehát József tíz bátyja, hogy gabonát vásároljanak Egyiptomban. 4De Benjámint, József öccsét nem küldte el Jákób a bátyjaival, mert azt gondolta, hogy szerencsétlenség éri. 5Így mentek el Izráel fiai másokkal együtt, akik gabonát vásárolni mentek, mert éhínség volt Kánaán földjén. 6József az egész ország kormányzója volt, ő árulta a gabonát a föld minden népének. Amikor József bátyjai megérkeztek, arccal a földre borultak előtte. 7Amint József meglátta bátyjait, azonnal megismerte őket, de ő nem ismertette meg magát, és keményen beszélt velük. Megkérdezte őket: Honnan jöttetek? Ők így feleltek: Kánaán földjéről jöttünk élelmet vásárolni. 8József tehát megismerte a testvéreit, de azok nem ismerték meg őt. 9Ekkor József visszaemlékezett az álmokra, amelyeket róluk álmodott, és ezt mondta nekik: Kémek vagytok, azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit megszemléljétek. 10De azok így feleltek neki: Nem, uram, élelmet vásárolni jöttek a te szolgáid. 11Mindnyájan egy ember fiai vagyunk. Becsületesek vagyunk, sohasem voltak kémek a te szolgáid. 12Ő azonban ezt mondta nekik: Nem úgy van! Bizony azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit megszemléljétek! 13Azok így feleltek: Tizenketten voltak a te szolgáid, testvérek vagyunk mi, egy embernek a fiai Kánaán földjén. A legkisebb most apánknál van, egyikünk pedig nincs meg. 14De József ezt mondta nekik: Úgy van, ahogyan mondtam nektek, kémek vagytok! 15Ezzel teszlek titeket próbára: a fáraó életére esküszöm, hogy nem távoztok innen, amíg ide nem jön a legkisebb testvéretek! 16Küldjetek el magatok közül egyet, hogy hozza ide a testvéreteket, ti pedig fogságban maradtok. Így teszem próbára, igazat beszéltek-e. Mert ha nem, a fáraó életére esküszöm, hogy kémek vagytok! 17És őrizetben tartotta őket három napig.
·        1Móz 42:18-28. – József visszaküldi testvéreit Benjáminért
8Harmadnap ezt mondta nekik József: Ezt tegyétek, ha élni akartok! Hiszen én is félem az Istent! 19Ha becsületesek vagytok, maradjon fogságban egyik testvéretek a börtönben, ti pedig menjetek, vigyetek gabonát házatok éhező népének. 20Hozzátok el hozzám a legkisebb testvéreteket, akkor elhiszem, amit mondotok, és nem fogtok meghalni. És úgy cselekedtek. 21De így beszéltek egymás közt: Bizony, a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. 22Rúben megszólalt, és ezt mondta nekik: Megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk. 23Nem tudták, hogy József érti őket, mert tolmács volt közöttük. 24Ő pedig elfordult tőlük és sírt. Majd hozzájuk fordult, és beszélt velük. Azután kivétette közülük Simeont, és szemük láttára megkötöztette. 25Akkor megparancsolta József, hogy töltsék meg a zsákjaikat gabonával, de mindegyiknek a pénzét tegyék vissza a zsákjába, és adjanak nekik útravalót. Így cselekedtek velük. 26Ők pedig föltették gabonájukat a szamarakra, és elmentek. 27Az egyik kinyitotta a zsákját, hogy abrakot adjon szamarának az éjjeli szálláson, és meglátta, hogy pénze a zsák szájában van. 28Ezt mondta testvéreinek: Visszakerült a pénzem! Itt van a zsákomban! Ekkor oda lett a bátorságuk, és remegve mondták egymásnak: Mit cselekedett velünk az Isten?!
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Jákób Egyiptomba küldet fiai gabonáért. __
2.      A testvérei azonnal megismerték Józsefet. __
3.      József megölelte és megcsókolta a testvéreit. __
4.      József három napra börtönbe zártata a testvéreit. ___
5.      A testvérei közül Simeon fogságban maradt. ___
6.      József titokban visszaadta a gabona árát testvéreinek. __
·        Kakukktojás:
1.      Jákób, Simeon, Rúben, Izsák, József
2.      kard, gabona, zsák, börtön, pénz,
3.      megismer, próbára tesz, haza küld, kivégez
4.       Kánaán, Egyiptom, Babilon, kémek,

·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hány testvére jött el Józsefhez?
a.) tíz b.) tizenegy  c.) tizenkettő d.) nyolc
2.      Miért jöttek Egyiptomba?
a.) gabonáért b.) vízért c.) aranyért d.) juhokért
3.      Hány napig voltak börtönben?
a.) egy b.) három c.) öt d.) hét
4.      Ki nem jött el a testvérek közül?
a.) Rúben b.) Júda c.) Benjámin d.) Simeon
5.      Ki maradt fogságban?
a.) Benjámin b.) Rúben c.) Simeon d.) Lévi
6.      Mit találtak a zsákjukban?
a.) kukacokat b.) gyűrűt c.) pénzt d.) egy kardot


·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.)   Hallottam, hogy - Ninivében - Jerikóban - Egyiptomban van gabona, menjetek el, és vásároljatok!
2.)   De - Simeont - Benjámint - Rúbent - , József öccsét nem küldte el Jákób a bátyjaival.
3.)   És őrizetben tartotta őket - egy - kettő - három - napig.
4.)   Hozzátok el hozzám a - legkisebb - a középső - legnagyobb - testvéreteket.
5.)   Azután kivétette közülük - Simeont - Júdát - Zebulont - , és szemük láttára megkötöztette.
6.)   Az egyik kinyitotta a zsákját, hogy abrakot adjon szamarának az éjjeli szálláson, és meglátta, hogy a - ruhája - pénze - ennivalója - a zsák szájában van.
 

·        Rejtvény:
1.                      Ő vásárolta meg Józsefet ....................
2.                      Egyiptom királya ..................................
3.                      József apja ..........................
4.                      Ezt akartak vásárolni .......................
5.                       Amibe a gabonát szállítják...................
6.                       Az állatok eledele ……........................
7.                       Itt laktak József testvérei .....................
8.                       Ide kerültek József testvérei………….
9.                       Ezzel vádolta József a testvéreit……
10.                  Ide került Simeon ……………......
11.                  Visszakerült a zsákba…………………
 
Megfejtés:.........................................................
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése