2014. március 12., szerda

József megfejti a fáraó álmait (13. lecke)

13. lecke
József megfejti  a fáraó álmait
 
 
·        Megtanulni az aranymondást:
József így felelt a fáraónak: Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára.”
(1Móz 41:16)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 41.
 
·        1Móz 41:1-36. – József megfejti  a fáraó álmait
1Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó ezt álmodta: Ott állt a Nílus mellett. 2A Nílusból hét szép és kövér tehén jött ki, és legelt a sás között. 3De hét másik tehén is jött ki utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak, és odaálltak a többi tehén mellé a Nílus partján. 4A rút és sovány tehenek megették a hét szép és kövér tehenet. Ekkor fölébredt a fáraó. 5Ismét elaludt, és másodszor ezt álmodta: Hét kövér és szép kalász nőtt egy száron. 6De hét sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is sarjadt utánuk. 7A sovány kalászok elnyelték a hét kövér és telt kalászt. Ekkor fölébredt a fáraó, és rájött, hogy álmodott. 8Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik a fáraó az álmát. De senki sem tudta megfejteni a fáraónak. 9Ekkor a főpohárnok így szólt a fáraóhoz: Be kell ma vallanom, hogy vétkes vagyok. 10Amikor a fáraó megharagudott szolgáira, és őrizetbe vétetett engem és a fősütőmestert a testőrparancsnok házában, 11álmot álmodtunk ugyanazon az éjszakán, én is meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. 12Volt ott velünk egy héber ifjú, a testőrparancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, 13mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk: engem visszahelyeztek hivatalomba, amazt pedig fölakasztották. 14Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. 15A fáraó ezt mondta Józsefnek: Álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. 16József így felelt a fáraónak: Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára. A fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. 26A hét szép tehén hét esztendő. A hét szép kalász is hét esztendő. Az álom egy és ugyanaz 29Hét esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. 30De az éhínség hét esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. 32Azért ismétlődött meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten. 33Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. 34Ezt tegye a fáraó: rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen ötödöt Egyiptom országában a bőség hét esztendejében. 35Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák föl a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban. 36Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség hét esztendejében, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején.
·        1Móz 41:37-57. – József Egyiptom felügyelője lessz
37Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának. 38A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? 39Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. 40Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. 41Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek! 42És levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, és József kezére tette, gyolcsruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába.
·       Igaz vagy hamis? I / H  
1.      A fáraó álmot álmodott, de senki nem tudta megfejteni. __
2.      A fáraó a pohárnok tanácsára magához hívatta Józsefet. __
3.      József sem tudta megfejteni a fáraó álmát. __
4.      A fáraó álma hét kövér és hét sovány tevéről szólt. ___
5.      A fáraó visszaküldte Józsefet a börtönbe. ___
6.      József azt tanácsolat, hogy gyűjtsék össze a gabonát. __
 
·        Kakukktojás:
1.      bőség, éhség, gabona, háború
2.      aranylánc, pecsétgyűrű, korona, gyolcsruha
3.      József, fáraó, pohárnok, Potifár
4.       álom, tehén, teve, kalász, Nílus
 
·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Miről álmodott a fáraó?
a.) viharról b.) tehenekről  c.) oroszlánokról
2.      Ki fejtette meg a fáraó álmát?
a.) Potifár b.) a pohárnok c.) mágusok d.) József
3.      Hány évig tart majd az éhség?
a.) egy b.) három c.) öt d.) hét
4.      Ki lett Egyiptom felügyelője?
a.) a pohárnok b.) Potifár c.) József
5.      Mit tanácsolt József?
a.) semmit b.) gyűjtsenek élelmet c.)
6.      Mit adott Józsefnek a fáraó?
a.) koronát b.) gyűrűt c.) pénzt d.) egy kardot


·        Húzd alá a mondatba illő szót
1.) Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó ezt álmodta: Ott állt a - Jordán - Eufrátesz - Nílus - mellett.
2.) A Nílusból hét szép és kövér - víziló - krokodil - tehén - jött ki.
3.) József így felelt: Nem én, hanem - a mágusok - Isten - horoszkóp - ad választ a fáraó javára.
4.) Nézd, én téged egész Egyiptom - felügyelőjévé - királyává - császárává - teszlek!
5.) A sovány kalászok - elnyelték - letörték - kinevették - a hét kövér és telt kalászt.
6.) És levette a fáraó a - karperecet - kesztyűt - pecsétgyűrűt - a kezéről, és József kezére tette
·        Szóháló:
1.      …………………........
2.      …………………........
3.      …………………........
4.      …………………........
5.      …………………........
6.      …………………........
7.      ………………….......
8.      …………………........
9.      …………………........
10. …………………........
11. …………………..........
12. …………………..........
13. …………………..........
14. …………………..........
15. …………………..........
 
E
L
E
G
Y
I
P
T
O
M
A
N
L
N
Í
L
U
S
N
I
L
F
R
O
Y
B
Ö
Á
L
O
M
L
I
Á
A
M
E
Ö
L
Á
L
V
O
M
L
R
N
Á
L
R
K
A
L
Á
S
Z
B
A
Y
L
N
T
E
H
É
N
É
M
Ő
Ó
L
Á
Y
Ö
T
E
L
Y
É
Z
S
L
Á
M
E
N
K
Ö
V
K
Ö
V
É
R
N
Á
L
É
H
S
É
H
S
É
G
É
C
S
P
E
C
S
É
T
G
Y
Ű
R
Ű
É
E
T
É
G
A
B
O
N
A
B
O
N
C
S
É
T
B
O
N
A
G
A
B
O

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése