2014. november 10., hétfő

Gedeon (21. lecke)

21. lecke
Gedeon
·        Megtanulni az aranymondást:
"Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna." (Bírák 6:16)
 
·        Elolvasni a Bibliából: Bírák 6-7.
·        Bírák 6:1-10. – Isten Midján kezébe adja Izraelt
1Izráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az ÚR, ezért az ÚR Midján kezébe adta őket hét esztendőre, 2Midján pedig kemény kézzel bánt Izráellel. Izráel fiai rejtekhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midján miatt. 3Mert valahányszor Izráel vetett, Midján, Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. 4Ott táboroztak, és tönkre tették a föld termését, egészen a Gázába vivő útig. Nem hagytak élelmet Izráelben, sőt egyetlen juhot, marhát, vagy szamarat sem.
·        Bírák 6:11-24. – Isten elhívja Gedeont
Gedeon, éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. 12Az ÚR angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: Az ÚR veled van, erős vitéz! 13Gedeon azonban ezt mondta neki: Kérlek, URam, ha velünk van az ÚR, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az ÚR Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az ÚR, és Midján kezébe adott! 14Az ÚR ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! Én küldelek téged! 15Gedeon ezt mondta neki: Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izráelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. 16Az ÚR így válaszolt neki: Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna.
·        Bírák 6-7. – Gedeon serege
34Ekkor az ÚR felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította a népet. 2Akkor az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: Az én kezem szabadított meg engem! 3Most azért hirdesd ki ezt a nép füle hallatára: Aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileád hegyéről! Erre visszatért a hadinépből huszonkétezer ember, és csak tízezer maradt ott. 4Majd ezt mondta Gedeonnak az ÚR: Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyem próbára őket ott! Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. 5Akkor levezette a népet a vízhez, az ÚR pedig ezt mondta Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön; meg azokat is, akik letérdelve isznak! 6És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, háromszáz volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. 7Az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza! 8Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit.
·        Bírák 7:15-25. – Gedeon győzelme
16A háromszáz embert három csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazekat és egy fáklyát a fazékba. 17Majd ezt mondta nekik: Rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek; amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek! 18Ha megfújom a kürtöt én, meg a velem levők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsátok: Az ÚRért és Gedeonért! 19Amikor Gedeon és száz embere a tábor széléhez érkezett a középső őrségváltás elején - mert éppen akkor állították fel az őröket -, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben lévő cserépfazekakat. 20Ekkor belefújt a kürtbe mind a három csapat, és összetörték a cserépfazekakat; bal kezükben fogták a fáklyákat jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek, és kiáltoztak: Fegyverre, az ÚRért és Gedeonért! 21Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek. 22Mert amikor megfújták a háromszáz kürtöt, az ÚR egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban.
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Isten Midján kezébe adta Izraelt. __
2.      Isten egy angyalt küldött Gedeonhoz. __
3.      Gedeon 3000 emberrel győzött. __
4.      Gedeon hívására nem jött senki harcolni. __
5.      Gedeon a katonái kezébe egy cserépfazekat adott. ___
6.      A Midjániták túlerőben voltak. ___

·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hányan ember gyűlt össze Gedeon hívására?
a.) 300 b.) 3000 c.) 30.000 d.) 300.000
2.      Hány katonája maradt végül Gedeonnak?
a.) 30 b.) 300 c) 3000 d.) 10.000
3.      Mi volt Gedeon katonáinak a kezében?
a.) zászló b.)             parittya c.) cserépfazék d.) hárfa
4.      Hol csépelte Gedeon a búzát?
a.) mezőn b.) présházban c.) várban d.) hegyen
5.      Kit küldött Isten Gedeonhoz, hogy elhívja őt?
a.) apját b.) anyját c.) királyt d.) királyt
6.      Mivel tette próbára Gedeon a katonáit?
a.) az evéssel b.) az  ivással c.) az alvással d.) a futással
·        Pótold a hiányzó szót!
1.) Izráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az ÚR, ezért az ÚR ......................kezébe adta őket hét esztendőre.
2.) Gedeon, éppen búzát csépelt a ................................... hogy megmentse Midján elől.
3.) Az ..................................... megjelent előtte, és így szólt hozzá: Az ÚR veled van, erős vitéz!
4.) És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, ................................ volt.
5.) Mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazekat és egy ..................a fazékba.
6.) Ekkor belefújt a kürtbe mind a három csapat, és összetörték a ...................................... ; bal kezükben fogták a fáklyákat jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek.
 
·        Szóháló:

1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
G
E
G
E
D
E
N
P
É
R
É
S
A
C
S
A
P
T
A
R
Z
S
Z
K
Z
S
A
T
A
N
A
É
S
Z
H
É
G
E
D
E
O
N
Z
S
Z
Ü
Á
M
E
R
N
I
M
G
J
H
E
R
R
É
P
É
I
M
I
D
J
Á
N
S
O
K
R
P
I
M
I
J
S
Z
A
C
M
É
E
F
Á
K
L
Y
A
L
Y
Ö
S
N
S
A
N
G
Y
A
L
A
G
L
Z
É
F
Z
A
H
G
Y
A
L
A
G
Á
M
A
É
Ü
R
T
T
Á
B
O
R
Z
S
G
K
Ü
R
T
B
O
R
T
Á
B
E


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése