2014. november 17., hétfő

Sámson (22.lecke)


22. lecke
Sámson
·        Megtanulni az aranymondást:
"Ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izráelt a filiszteusok hatalmából." (Bírák 13:5)
·        Elolvasni a Bibliából: Bírák 13-16.
 
·        Bírák 13:1-24. – Ígéret Sámson születéséről
1Izráel fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az ÚR. Ezért az ÚR a filiszteusok kezébe adta őket negyven esztendőre. 2Volt egy Dán nemzetségéből való ember, Corából, akinek a neve Mánóah volt. A felesége meddő volt, nem szült. 3Megjelent egyszer az ÚR angyala az asszonynak, és ezt mondta neki: Lásd, te meddő vagy, nem szültél. De teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. 4Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél. 5Mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izráelt a filiszteusok hatalmából. 24Azután az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az ÚR.
·        Bírák 16:1-21. – Sámson és Delila
4Történt ezután, hogy megszeretett egy asszonyt, akinek Delila volt a neve. 5A filiszteusok városfejedelmei elmentek az asszonyhoz, és azt mondták neki: Szedd rá, és derítsd ki, hogy mitől olyan nagy az ereje, és hogyan tudnánk megkötözni és elbánni vele? Akkor mi egyenként ezeregyszáz ezüstöt adunk neked! 6Delila ezt mondta Sámsonnak: Mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni veled? 15Delila ezt mondta neki: Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már háromszor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. 16Amikor mindennap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. 17Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki: Borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, odalesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. 18Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött, és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente: Most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét! 19Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, hívott egy embert, és levágott hét hajfürtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. 20Ezt mondta Delila: Jönnek a filiszteusok, Sámson! Ő felébredt álmából, de azt gondolta: Kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam! - mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az ÚR. 21De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában.
·        Bírák 16:22-31. – Sámson utolsó hőstette
 22De Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták. 23Egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be istenüknek, Dágónnak, és hogy örvendezzenek. 25Azután olyan jókedvük támadt, hogy ezt mondták: Hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket! Oda is hívták Sámsont a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és odaállították az oszlopok közé. 26Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta: Eressz el, hadd tapogassam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk! 27A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok városfejedelmei, a tetőn pedig mintegy háromezer férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. 28Ekkor Sámson az ÚRhoz kiáltott, és ezt mondta: Ó, Uram, URam! Emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért! 29Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. 30Majd ezt mondta Sámson: Hadd haljak meg én is a filiszteusokkal együtt! Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádőlt a városfejedelmekre és az egész népre, amely benn volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében.
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Sámsonnak gyerekkorától kezdve sohasem vágták le a haját.. __
2.      Sámson születésének hírét egy angyal hozta el az édesanyjának. __
3.      Sámsont szeretője, Delila becsapta és elárulta. __
4.      Sámsont sohasem tudták megkötözni az ellenségei. __
5.      Sámson utolsó hőstettével háromezer filiszteust ölt meg. ___
6.      Sámsonnak miután levágták a haját, soha többé nem tért vissza az ereje. ___
·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hogy hívták Sámson édesapját?
a.) Manassé b.) Mánoah c.) Mózes d.) Ábrahám
2.      Hogy hívták Sámson szertőjét?
a.) Dina b.) Debóra c) Delila d.) Rebeka
3.      Miben volt Sámson erejének titka?
a.) a sarkában b.) az izmaiban c.) az eszében d.) a hajában
4.      Kik ellen harcolt Sámson?
a.) midiániták b.) filiszteusok c.) egyiptomiak d.) asszírok
5.      Hol tette Sámson   az utolsó hőstettét?
a.) egy palotában b.) egy arénában c.) egy színházban d.) egy templomban
6.      Hány embert ölt meg Sámson az utolsó hőstettével?
a.) 30 b.) 300 c.) 3000 d.) 30.000.
·        Pótold a hiányzó szót!
1.) Ezért az ÚR a filiszteusok kezébe adta őket ................................ esztendőre.
2.) Volt egy Dán nemzetségéből való ember, Corából, akinek a neve ......................... volt.
3.) Azután az asszony fiút szült, és elnevezte .........................................
4.) Történt ezután, hogy megszeretett egy asszonyt, akinek ........................... volt a neve.
5.) De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és ............................... kellett hajtania a foglyok házában.
6.) Egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be istenüknek, ....................................., és hogy örvendezzenek.
 
·        Szóháló:
1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
T
E
M
E
P
E
L
O
M
O
N
E
E
T
E
T
E
M
P
L
O
M
O
N
A
M
A
L
O
M
O
D
Á
G
O
N
H
Á
H
Á
R
O
M
E
Z
E
R
Ó
Á
N
Á
R
O
M
E
L
E
V
Á
G
Z
Ó
A
N
A
G
Y
I
L
A
N
A
R
A
N
G
Y
A
L
L
A
N
G
Y
O
H
A
M
S
O
N
A
G
Y
A
L
M
S
Á
M
S
O
N
S
Z
T
E
S
F
I
L
I
S
Z
T
E
U
S
O
K
I
L
I
B
O
R
O
T
V
A
V
A
F
I
L
I
T
O
R
O
T
V
A
T


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése