2015. január 7., szerda

Saul király (25. lecke)

25. lecke
Saul király
·        Megtanulni az aranymondást:
"Az ÚR pedig ezt mondta Sámuelnek: Hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk."  (1Sám 8:7)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Sámuel 8-11.
 
·        1Sám 8:1-22. – Izrael királyt kíván
4Összegyűltek azért Izráel vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. 5Ezt mondták neki: Te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunkká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás! 6Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az ÚRhoz. 7Az ÚR pedig ezt mondta Sámuelnek: Hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. 8Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból, mindmáig: elhagytak, és más isteneknek szolgáltak.
·        1Sám 9:1-27. – Saul keresi apja szamarait
1Volt egy benjámini származású tehetős ember Benjáminban, akinek Kís volt a neve. 2Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izráel fiai között; egy fejjel magasabb volt az egész népnél. 3Egyszer elvesztek Kísnek, Saul apjának a szamarai. Kís ezt mondta a fiának, Saulnak: Végy magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat! 4Bejárták Efraim hegyvidékét, de nem találták meg. Végül bejárták Benjámin földjét, de nem találták meg. 5Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a vele levő legénynek: Gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. 6De ő így felelt neki: Nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy melyik úton menjünk.
ÚR pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt: 16Holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benjámin földjéről. Kend fel őt népemnek, Izráelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám a kiáltásuk. 17Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az ÚR: Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen
·        Sám 10:1-16. – Sámuel királlyá keni Sault
1Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta, és ezt mondta: Ezennel felkent téged az ÚR öröksége fejedelmévé.
·        1Sám 10:17-27. – A királyválasztás
 17Ezután összehívta Sámuel a népet az ÚRhoz Micpába. 20És amikor fölvonultatta Sámuel Izráel valamennyi törzsét, a sors Benjámin törzsére esett. 21Akkor fölvonultatta Benjámin törzsét nemzetségenként, és a sors Matri nemzetségére esett. Majd Kísnek a fiára, Saulra esett a sors, de amikor keresték, nem találták. 22Ekkor újból megkérdezték az URat, hogy eljött-e egyáltalán az az ember? És az ÚR ezt felelte: Igen, itt van. Elrejtőzött a holmik között. 23Akkor odafutottak, és elhozták. És amikor odaállt a nép közé, egy fejjel kimagaslott az egész nép közül. 24Akkor Sámuel ezt mondta a népnek: Látjátok, kit választott ki az ÚR? Hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között! Ekkor ujjongásba tört ki az egész nép, és ezt mondták: Éljen a király! 25Sámuel pedig kihirdette a népnek a király jogait, majd beírta egy könyvbe, és azt elhelyezte az ÚR színe előtt. Azután hazaküldte Sámuel az egész népet. 26Saul is hazament Gibeába, és vele ment az a sereg is, amelynek a szívét arra indította az Isten. 27De az elvetemült emberek ezt mondták: Hogyan tudna ez segíteni rajtunk? És megvetették, ajándékot sem vittek neki. Ő azonban úgy tett, mintha ezt észre sem vette volna.
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Izrael népe azt kérte Istentől, hogy legyen nekik is királyuk. __
2.      Sámuel nem örült ennek a kérésnek. __
3.      Isten nem adott nekik királyt. __
4.      Saul az elveszett szamarakat keresve találkozott Sámuellel. __
5.      Isten kijelentette Sámuelnek, hogy Saul a kiválasztott. ___
6.      Sámuel lett Izrael első királya. ___

·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hogy hívták Izrael első királyát?
a.) Sámuel b.) Sámson c.) Saul d.) Salamon
2.      Mit keresett Saul?
a.) királyságot  b.) szamarakat c.) aranyat
d.) bárányokat
3.      Mit volt Saul jellegzetessége?
a.) nagyon okos volt  b.) nagyon magas volt
c.) nagyon alacsony volt d.) nagyon csúnya volt
4.      Mit csinált Saul a királyválasztáskor?
a.) elszökött  b.) dicsekedett c.) elbújt d.) elaludt
5.      Ki mondta meg Sámuelnek, hogy kit kell királlyá felkennie?
a.) angyal b.) a szamár c.) Isten d.) maga Saul
6.      Milyen feladatot adott Isten a királynak?
a.) Építsen templomot b.) Építsen egy ú fővárost c.) Gazdagodon meg d.) szabadítsa meg a népet


·        Pótold a hiányzó szót!
1.) Tégy valakit ..................................... , hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás!
2.) Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izráel fiai között; egy fejjel .............................. volt az egész népnél.
3.) Kís ezt mondta a fiának, Saulnak: Végy magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a ............................................ !
4.) Kend fel őt népemnek, Izráelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a .................................... kezéből.
5.) Ekkor fogta Sámuel az ........................................, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta, és ezt mondta: Ezennel felkent téged az ÚR öröksége fejedelmévé.
6.) És amikor fölvonultatta Sámuel Izráel valamennyi törzsét, a sors ................................... törzsére esett.
 
·        Szóháló:
1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
S
A
U
S
Á
M
O
K
L
Á
S
U
K
I
R
Á
L
Y
I
K
O
Z
S
Z
O
T
U
M
E
E
S
A
U
L
O
R
R
Ö
R
U
S
A
Z
S
Z
A
R
E
S
R
Z
E
J
A
A
Z
S
R
S
I
Ó
Z
O
L
A
J
M
A
A
A
V
Z
E
S
L
A
J
A
Á
M
R
M
E
R
N
R
A
B
A
P
R
Ó
F
É
T
A
J
O
L
O
R
O
F
É
T
A
É
E
A
B
E
N
J
Á
M
I
N
T
S
L
N
E
J
A
N
I
M
A
L
A
Z
E
I
V
R
H
E
N
E
M
R
I
R
L


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése