2015. január 26., hétfő

Saul üldözi Dávidot (27. lecke)


27. lecke
Saul üldözi  Dávidot
·        Megtanulni az aranymondást:
"Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izráel királysága." (1Sám 24:21)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Sámuel 18-31.
 
·        1Sám 18:1-30. – Saul féltékeny Dávidra
2Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. 5És ha Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhová küldte Saul. Ezért a harcosok élére állította őt Saul. Tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. 6Egyszer amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izráel városaiból énekszóval, körtáncot lejtve. 7A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! 8Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta: Dávidnak tízezret tulajdonítanak, nekem meg csak ezret tulajdonítanak! Még majd a királyság is az övé lesz! 9Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. 10Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és révületbe esett a házában. Dávid pedig a lantot pengette, ahogyan mindennap szokta. Saul kezében lándzsa volt. 11Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot. De Dávid két ízben is kitért előle. 12És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az ÚR, Saultól pedig eltávozott. 13Ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki- és bevonuljon a hadinép élén. 14Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az ÚR. 15Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. 16De egész Izráel és Júda szerette Dávidot, mert ő vonult az élükön ki és be.
·        1Sám 19:1-24. – Saul Dávid életére tör
Dávid hadba vonult a filiszteusok ellen, nagy vereséget mért rájuk, és azok megfutamodtak előtte. 9Egyszer az ÚRnak az a rossz szelleme megszállta Sault, amikor házában ült lándzsával a kezében. Dávid pedig pengette a lantot. 10Ekkor Saul lándzsájával a falhoz akarta szegezni Dávidot, de ő félrehajolt Saul elől, és a lándzsa a falba fúródott. Dávid pedig kifutott, és elmenekült azon az éjszakán. 11Ekkor követeket küldött Saul Dávid házához, hogy tartsák szemmel, és öljék meg reggelre. De a felesége, Míkal megmondta Dávidnak: Ha nem tudod megmenteni az életedet ma éjjel, holnap meg kell halnod! 12És leeresztette Míkal Dávidot az ablakon át. Ő pedig futásnak eredt, és elmenekült.
·        1Sám 31:1-13. – Saul halála
1Közben a filiszteusok megütköztek Izráellel, és az izráeliek megfutamodtak a filiszteusok előtt. 2A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok Jónátánt, Abinádábót és Malkisúát, Saul fiait. 3Nagyon heves volt a küzdelem Saul körül, amikor rátaláltak az íjászok. Súlyosan megsebesítették az íjászok, 4azért ezt mondta Saul a fegyverhordozójának: Húzd ki a kardod, és szúrj át vele, hogy ha ideérnek ezek a körülmetéletlenek, ne ők szúrjanak le, és ne űzzenek gúnyt belőlem! De a fegyverhordozó nem akarta, mert nagyon félt. Ekkor fogta Saul a kardját, és beledőlt. 5Amikor látta a fegyverhordozó, hogy meghalt Saul, ő is a kardjába dőlt, és meghalt vele együtt. 6Így halt meg Saul azon a napon, és vele együtt a három fia meg a fegyverhordozója és összes embere.
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Dávid Saul udvarában maradt, és a hadvezére lett. __
2.      Dávid többször is nagy győzelmet aratott. __
3.      Az asszonyok arról énekeltek, hogy Dávid ezer embert megölt. __
4.      Saul féltékenykedni kezdett Dávidra. __
5.      Saul egy alkalommal, a kardjával rátámadt Dávidra. ___
6.       Sault a filiszteusok egy csatában megölték. __

·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Milyen hangszeren játszott Dávid?
a.) lant b.) zongora c.) trombita d.) furulya
2.      Hány embert ölt meg Dávid a csatában?
a.) 100 b.) 10.000 c.) 20.000 d.) 100.000
3.      Milyen fegyverrel akarta Saul megölni Dávidot?
a.) kard  b.) parittya c.) íj d.) dárda
4.      Hogy halt meg Saul?
a.) betegségben b.) öngyilkos lett c.) egy filiszteus megölte d.) Dávid megölte
5.      Kik győztek a csatában?
a.) filiszteusok b.) zsidók c.) egyiptomiak d.) senki
6.      Hogy hívták Dávid feleségét?
a.) Milka b.) Mikal c.) Anna d.) Ruth


·        Pótold a hiányzó szót
1.) A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul .......... embert, Dávid meg ............... embert!
2.) Dávid pedig a ...................... pengette, ahogyan mindennap szokta.
3.) Saul feléje dobta a ..............................., mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot.
4.) De egész Izráel és Júda szerette ................................., mert ő vonult az élükön ki és be.
5.) És leeresztette ........................ Dávidot az ablakon át. Ő pedig futásnak eredt, és elmenekült.
6.) Ekkor fogta Saul a ......................, és beledőlt.


·        Rejtvény
1.) Dávid apja .............................................................
2.) Izrael ellenségei.....................................................
3.) Fegyver, amivel Saul végzett magával .................
4.) Hangszer, amin Dávid játszott ..............................
5.) Ennyi ellenséget ölt meg Saul...............................
6.) Izrael első királya  ……..........................................
7.) Dávid felesége  .....................................................
8.) Az ország vezetője…………..................................
9.) A fegyver, amivel Dávid győzött…….....................
10.) A filiszteus óriás neve .........................................
11.)  A fegyver amivel Saul Dávidra támadt ..............
12.) Dalt énekeltek Dávid hősiességéről ...................
13.) Saul fia ................................................................
 
Megfejtés:..................................................................
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése